ODDZIAŁ ZIELONOGÓRSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Zarząd Oddziału:

Przewodniczący - dr hab. Van Cao Long, prof. UZ
Sekretarz, skarbnik - dr Lidia Najder-Kozdrowska
Członek zarządu - mgr Maria Szylkiewicz

Składki członkowskie w roku 2014:

©OZGPTF 2014