Zakłady naukowe Instytutu Fizyki

Nazwa Jednostki Charakterystyka Kierownik Ilość osób
Pracownie fizyczne i Laboratoria

Pracownie fizyczne i Laboratoria

Sebastian Kruk 3
Zakład Fizyki Materiałowej i Medycznej

Interdyscyplinarne badania w obszarze fizyki medycznej i fizyki materiałowej pod kątem zastosowań w medycynie i bio-nanotechnologii

Mirosław Dudek 9
Zakład Spektroskopii Materiałów Funkcjonalnych

Spektroskopia materiałów funkcjonalnych

Bohdan Padlyak 3
Zakład Optyki i Inżynierii Kwantowej

Optyka, Inżynieria kwantowa

Wiesław Leoński 7
Zakład Fizyki Teoretycznej

Zagadnienia fizyki teoretycznej

Krzysztof Urbanowski 9
Zakład Modelowania Procesów Fizyko-Chemicznych

Modelowania różnorodnych procesów fizykochemicznych w oparciu o metody fizyki statystycznej

Andrzej Drzewiński 3
Zakład Metod Matematycznych Fizyki

Zakład Metod Matematycznych Fizyki

Piotr Rozmej 5