A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

logo

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 września 2021 roku odszedł od nas

ś+p Jerzy Hanćkowiak

wieloletni emerytowany pracownik Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego,

ceniony dydaktyk i naukowiec, człowiek pogodny, otwarty dla ludzi i ciekawy świata

 

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 24 września 2021 roku o godz. 13.00

w kaplicy na cmentarzu w Rawiczu.

Msza św. w intencji Zmarłego zostanie odprawiona w niedzielę, 26 września 2021 roku

o godz. 20.00 w kościele pw. św. Józefa w Zielonej Górze.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Fizyki

kdudek

Miło nam poinformować, że dr Krzysztof Dudek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego został laureatem konkursu SONATINA 5 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Konkurs ten jest adresowany do młodych naukowców którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Nagrodzony projekt dr Dudka ma nazwę "Programowalne magneto-mechaniczne metamateriały sterowane polem magnetycznym" i jest przeznaczony do realizacji na okres dwóch lat. Łączne finansowanie projektu wynosi 396 181 zł i uwzględnia między innymi staż laureata we Francji w ośrodku FEMTO-ST (CNRS).
Jednym z głównych zadań projektu jest zaprojektowanie i konstrukcja nowych typów mechanicznych metamateriałów z wkładami magnetycznymi których zachowanie może być kontrolowane poprzez zewnętrzne pole magnetyczne. Oczekuje się, że oddziaływanie odpowiednich podelementów badanych materiałów z zewnętrznym polem magnetycznym pozwoli na to aby cały układ był w stanie przejawić szereg różnych niezwykłych właściwości mechanicznych takich jak zachowanie auksetyczne i ujemna sztywność gdzie zmiana właściwości układu nie będzie wymagała jego przebudowy co jest niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia. Badania prowadzone w ramach tego projektu będą mieć zarówno charakter eksperymentalny jak i teoretyczny i będą wykorzystywać szereg nowoczesnych technik badawczych w tym między innymi wydruk 3D w skali mikro. Oczekuje się, że wyniki otrzymane w ramach projektu będą przydatne z punktu widzenia licznych zastosowań w tym między innymi urządzeń wykorzystywanych w medycynie.

Opis popularny projektu na stronie NCN

Serdecznie gratulujemy!

W.Szumiński

Miło nam poinformować, że dr Wojciech Szumiński z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego został laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki (NCN) o nazwie SONATA 16  w Panelu ST1 (Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane, a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna). Program SONATA wspiera osoby rozpoczynające karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora. Tytuł projektu brzmi: Całkowalność, niecałkowalność i chaos w wielowymiarowych układach dynamicznych i dotyczy poszukiwania efektywnych narzędzi pozwalających odróżnić układy całkowalne (zachowujące się w sposób regularny) od układów niecałkowalnych, wykazujących zachowania chaotyczne. Problem rozróżnienia tych dwóch klas ma długoletnią historię i jego poziom złożoności bardzo szybko wzrasta z wymiarem badanych układów. Projekt dotyczy właśnie układów o wyższych wymiarach, a stosowane metody wykorzystują różniczkową teorię Galois.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie UZ
Opis popularny projektu na stronie NCN

Instytut Fizyki ogłasza konkurs o przyznanie środków z części subwencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na UZ na prowadzenie w 2021 roku badań naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej.

Ogłoszenie konkursu
Regulamin konkursu
Formularz wniosku
Wyniki konkursu

 

lacznikzielonogorski