A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

logo

W wyniku kolejnej oceny parametrycznej jednostek naukowych w Polsce przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w 2013 roku Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskał kategorię naukową A i jest na ósmym miejscu w Polsce w grupie jednostek jednorodnych, tj. innych wydziałów fizyki lub fizyki i Astronomii.

Zastosowane kryteria oceny to Kryterium I (osiągnięcia naukowe i twórcze), Kryterium II (potencjał naukowy), Kryterium III (materialne efekty działalności naukowej), Kryterium IV (pozostałe efekty działalności naukowej). Pełne informacje dostępne są na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-o-wynikach-kompleksowej-oceny-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych.html
Informacje dotyczące bezpośrednio wydziałów Fizyki i Astronomii to strony 21 i 22 (kopie pdf tych stron do pobrania).

 
 

wcpp13
Międzynarodowa konferencja Workshop on Current Problems in Physics 2013 (WCPP'13) jest już szóstą z kolei z serii spotkań środowiska naukowego fizyków i astronomów z Ukrainy i Polski, celem przedstawienia ostatnich wyników badawczych, rozwijania dalszej współpracy naukowej i jednocześnie umożliwienia młodym naukowcom zaprezentowania swoich wyników naukowych na forum międzynarodowym.

W konferencji uczestniczą także przedstawiciele innych krajów. W dniach 23-25 września Wydział Fizyki i Astronomii jest gospodarzem i organizatorem spotkania.

minisympozjumXVIII Minisympozjum Fizyki Statystycznej, współorganizowane przez Instytut Fizyki UZ, odbędzie się na Politechnice Częstochowskiej 1 lipca 2013 roku. Dodajmy że jest to coroczne spotkanie fizyków zajmujących się fizyką statystyczną i jej zastosowaniami. Celem spotkań jest wymiana informacji o najnowszych trendach w dziedzinie fizyki statystycznej, prezentacja osiągnięć ośrodków biorących udział w sympozjum oraz promocja młodszych pracowników nauki, szczególnie doktorantów. (strona sympozjum)

caolongvanProgram obchodów Jubileuszu

Fizyka medyczna to nowa specjalność, która zostanie uruchomiona na kierunku fizyka techniczna od tego roku akademickiego. Będą to studia inżynierskie, 3,5-letnie. Reportaż, prezentujący Fizykę Medyczną znajduje się na stronie TV@UZ (Telewizji Uniwersytetu Zielonogórskiego)

fn01p.jpg fn02p.jpg fn03p.jpg fn04p.jpg fn05p.jpg fn06p.jpg fn07p.jpg fn08p.jpg fn09p.jpg