A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

logo

lubinski1Miło nam poinformować, że dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ z Wydziału Fizyki i Astronomii został powołany w skład Komitetu Europejskiej Agencji Kosmicznej zajmującego się przydziałem czasu obserwacyjnego satelity INTEGRAL w latach 2016-2017. 

Praca w tym komitecie polega na ocenie wniosków obserwacyjnych pod względem ich wartości naukowej, możliwości wykonania zaplanowanych zadań i właściwego wykorzystania detektorów satelity. Pierwsze posiedzenie komitetu odbędzie się w połowie maja br. w Europejskim Centrum Astronomii Satelitarnej (ESAC) położonym w pobliżu Madrytu.

Dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ jest twórcą programu nauczania dla interdyscyplinarnego kierunku inżynieria kosmiczna na UZ. Począwszy od roku akademickiego 2016/2017 ten kierunek będzie prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Więcej informacji o tym kierunku na: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/inzynieria-kosmiczna/ .

Serdecznie gratulujemy nowych obowiązków.

 
 

Studenci trzeciego roku fizyki medycznej w ramach zajęć "Podstawy ratownictwa medycznego" mieli możliwość wziąć udział w zajęciach praktycznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Bardzo dziękujemy Panu Arturowi Myszkowskiemu - ratownikowi medycznemu, za udostępnienie sprzętu i pomoc w zajęciach.

IMG_2021.JPG IMG_2022.JPG IMG_2023.JPG IMG_2024.JPG IMG_2026.JPG IMG_2027.JPG IMG_2028.JPG IMG_2029.JPG

plusy small 1W roku akademickim 2016/2017, Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego otwiera kierunek studiów - fizykę medyczną, na którym będzie można nauczyć się wykonywania zawodu fizyka medycznego. (http://fizykamedyczna.org/)

Fizyk medyczny to zawód medyczny, który polega na obsłudze sprzętu medycznego, planowaniu terapii i nadzorowaniu różnych procedur związanych z obrazowaniem medycznym. Osoba wykonująca ten zawód musi łączyć w sobie wiedzę techniczną i naukową z dużą wrażliwością i umiejętnością pracy w zespole oraz pracy z pacjentem.

Wraz ze postępującą technologizacją medycyny, fizycy medyczni stają sie coraz bardziej poszukiwanymi specjalistami. Zgodnie z raportami AAPM (American Association of Medical Physicists) z lat 2012-2014, zapotrzebowanie na fizyków medycznych znacznie przekracza możliwości kształcenia nowej kadry w tej dziedzinie. (https://www.aapm.org/pubs/surveys.asp).

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 21 marca 2016 roku Wydziałowi Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.
Tym samym na Wydziale Fizyki i Astronomii są pełne podwójne uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinie astronomii i dyscyplinie fizyka.

ptfmW piątek, 11 marca br., na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie założycielskie zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (PTFM).
(https://www.youtube.com/watch?v=IOAiMglS5VE)

rozmejZ zielonogórskim środowiskiem naukowym prof. dr. hab. Piotr Rozmej jest związany od 2000 roku. Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk fizycznych  na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 r. na UMCS w Lublinie otrzymał habilitację, a w 1997 r.  uzyskał tytuł profesora, tamże.

Zainteresowania naukowe prof. Piotra Rozmeja to: struktura jądra atomowego, reakcje jądrowe, optyka kwantowa, teoria chaosu deterministycznego, nieliniowe równania falowe. Autor ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych, w tym ponad czterdziestu artykułów w czasopismach z (tak zwanej) listy filadelfijskiej.

Od lat prof. P. Rozmej jest zaangażowany w międzynarodową współpracę naukową. Wiele lat spędził w znanych ośrodkach naukowych w charakterze pracownika kontraktowego, profesora wizytującego  lub stypendysty seniora. Pracował między innymi w: Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (1 rok), Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt (łącznie ponad 5 lat), Institute des Sciences Nucleaires w Grenoble (2 lata). Współpraca z GSI w Darmstadt trwała  25 lat, z ISN w Grenoble współpracował przez 15 lat. Kilka krótszych parotygodniowych pobytów spędził w  Instytucie Nielsa Bohra w Kopenhadze, Lawrence Berkeley Laboratory w Berkeley, w International Centre for Theoretical Physics w Trieście, gdzie miał okazję spotkać kilku laureatów nagrody Nobla z fizyki.

Prof. P. Rozmej był zapraszany do prowadzenia  seminariów i wygłoszenia wykładów przez  różne uniwersytety i instytuty naukowe w Niemczech, Francji, Włoszech, Danii, Belgii, USA i Kanadzie. Podczas międzynarodowych konferencji wielokrotnie przedstawiał wyniki swoich badań.

W Instytucie Fizyki UMCS był wieloletnim kierownikiem Zakładu Matematycznych Metod Fizyki,kierownikiem studium doktoranckiego oraz zastępcą dyrektora instytutu. Zaraz po utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Ścisłych. Po powołaniu Wydziału Fizyki i Astronomii przez kilka kadencji był dyrektorem Instytutu Fizyki oraz w latach 2008-2012 dziekanem Wydziału. Od wielu lat kieruje Zakładem Metod Matematycznych Fizyki.

Prof. P. Rozmej wypromował czworo doktorów, w tym dwóch na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ. Jako recenzent brał udział w wielu przewodach doktorskich i kilku habilitacyjnych. Za osiągnięcia naukowe otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz kilkanaście nagród rektorskich. Był kierownikiem trzech grantów Komitetu Badań Naukowych.

Serdecznie gratulujemy nominacji.