A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

logo

leonski 0Każdego roku edytorzy wszystkich sekcji czasopisma The European Physical Journal (EPJ), wydawanych przez wydawnictwo Springer, wybierają spośród pełnego grona recenzentów grupę osób szczególnie wyróżniających się. Wybór ten jest oparty na podstawie analizy fachowości, terminowości i wkładu pracy poszczególnych recenzentów.
EPJ powstało jako efekt połączenia czasopism: Zeitschrift für Physik, Anales de Fisica, Fizika A, Il Nuovo Cimento, Journal de Physique, Portugaliae Physica, Czechoslovak Journal of Physics, oraz Acta Physica Hungarica i stanowi ich kontynuację. Obecnie należy do grupy wiodących europejskich czasopism fizycznych indeksowanych w najważniejszych bazach danych, takich jak Web of Science, Scopus i innych. W komitecie naukowym EPJ reprezentowanych jest 25 europejskich krajowych towarzystw fizycznych.
W mijającym roku do wyróżnionej grupy recenzentów dołączył prof. dr hab. Wiesław Leoński z Instytutu Fizyki UZ, który został nagrodzony tytułem Distinguished Referee za rok 2017. W naszej Uczelni kieruje on utworzonym z własnej inicjatywy Zakładem Optyki i Inżynierii Kwantowej.

xximinisymp

The Workshop on Current Problems in Physics organizowany wspólnie przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wydział Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Lwowskiego w tym roku doczekał się małego jubileuszu. Spotkanie, które odbyło się na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ w dniach od 16. do 19. października było już dziesiątym z kolei, a zgromadziło ono około 30 uczestników z Polski, Ukrainy oraz Czech.
Zwyczajowo tematyka spotkań obejmuje szeroki zakres zagadnień i problemów, od fizyki po astronomię, zarówno w dziedzinie teoretycznej, jak i eksperymentalnej. W tym roku, za sprawą Dyrektora WCPP'17 dr hab. Marii Przybylskiej, prof. UZ może silniejszy niż zwykle akcent został położony na fizykę matematyczną, czego wyrazem była m.in. obecność prof. Pavla Exnera – aktualnego prezesa Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. Jednak sesje poświęcone fizyce kwantowej (w tym optyce kwantowej), nanotechnologiom, spektroskopii, czy astrofizyce i kosmologii również zostały mocno obsadzone. Konferencja stanowiła doskonałą sposobność do prezentacji wyników badań oraz wymiany poglądów. Spotkanie było szczególnie istotne dla młodszych uczestników oferując możliwość zapoznania się z osobami zajmującymi się podobną tematyką w innych ośrodkach.
Organizatorzy konferencji składają także tą drogą serdeczne podziękowania za pomoc finansową, zarówno JM Rektorowi UZ prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Kuczyńskiemu, jak i Prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Giorgi Melikidze.
Do zobaczenia za rok, tym razem we Lwowie.

wcpp17
W dniach 16-19.10.2017 w Zielonej Górze odbędzie się międzynarodowa konferencja Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra -Lviv
(http://www.if.uz.zgora.pl/~wcpp/wcpp17/)

medalZ przyjemnością informujemy, że podczas Europejskiego Kongresu Zaawansowanych Materiałów, który odbył się w Sztokholmie w dniach 23-25 sierpnia 2016, nasz pracownik dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ za wybitne dokonania naukowe oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnych materiałów i technologii został wyróżniony przez International Association of Advanced Materials medalem „IAAM-2016” oraz „IAAM Membership card" (do 2021 roku).medal1

 
 
 
 

Dnia 14 kwietnia 2016 r. ponad 100 uczniów Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła z Dąbrówki Wielkopolskiej wzięło udział w pokazach doświadczeń fizycznych „W świecie fizyki”. Podczas wizyty na UZ uczniowie klas od pierwszej do szóstej mogli zapoznać się z podstawowymi zjawiskami fizycznymi. Młodzi „naukowcy” obserwując doświadczenia, a część z nich wykonując pod opieką pracowników Instytutu Fizyki, dowiedzieli się m. in. czym jest ciśnienie i jaki może mieć ono wpływ na różne ciała, co to jest napięcie powierzchniowe, czy pojemność cieplna jest istotną cechą materiałów. Zainteresowanie uczniów fizyką oraz chęć uczestniczenia w doświadczeniach przeszły najśmielsze oczekiwania organizatorów. W podziękowaniu za możliwość uczestniczenia w pokazach uczeń z dąbrowickiego zespołu folklorystycznego zagrał weselną przyśpiewkę na tradycyjnym instrumencie – koźle.

wsf1.jpg wsf2.jpg wsf3.jpg wsf4.jpg wsf5.jpg wsf6.jpg wsf7.jpg wsf8.jpg