A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

logo

fnma22W dniach 26 – 28 września odbędzie się w Zielonej Górze konferencja FNMA’22.
Jest to cykliczna konferencja, która organizowana jest co roku przez różne ośrodki akademicke. W tym roku gospodarzem konferencji jest Uniwersytet Zielonogórski. Wszystkie informacje dotyczące tematyki badawczej konferencji i historię poprzednich spotkań można znaleźć na stronie Politechniki Gdańskiej pod adresem http://fnma.gda.pl/

Celem Konferencji jest stworzenie okazji do spotkania naukowców i technologów pracujących nad nowatorskimi materiałami funkcjonalnymi i nanostrukturalnymi. W tym roku spotkanie zostanie rozszerzone o mechaniczne aspekty materiałów, metamateriałów i nanomateriałów.

W 2022 roku konferencja jest wspierana przez projekt badawczy Uniwersytetu Zielonogórskiego finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 - 2023 nr projektu 003/RID/2018/19, kwota finansowania 11 936 596.10 zł.” (zob. też http://nauka.uz.zgora.pl/excellence-centre/laboratorium-inzynierii-badan-materialowych/)

logo
W dniach 24-27.10.2022 w Zielonej Górze odbędzie się międzynarodowa konferencja 14th Workshop on Current Problems in Physics 2022 (WCPP'22)
(http://www.if.uz.zgora.pl/~wcpp/wcpp22/)

Miło nam poinformować, że fizyka prowadzona na Uniwersytecie Zielonogórskim uplasowała się w 4. setce (301-400) Globalnego Rankingu Przedmiotów Akademickich (GRAS) w dyscyplinie Physics obok Uniwersytetu Jagiellońskiego (301-400). Jest to awans w stosunku do dwóch poprzednich lat (2020 r. i 2021 r.) gdy fizyka była sklasyfikowana w 5. setce (401-500). Z polskich uczelni wyżej w tegorocznym rankingu znalazła się fizyka prowadzona na Uniwersytecie Warszawskim (51-75), Akademii Górniczo-Hutniczej (201-300) i Politechnice Warszawskiej (201-300).

Lista Szanghajska znana jest głównie w kontekscie rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie - Academic Ranking of World Universities (ARWU) opublikowanego po raz pierwszy w 2003 r. przez Shanghai Jiao Tong University a od 2009 przygotowywanego przez Shanghai Ranking Consultancy.

Ranking GRAS zaczął być publikowany od 2017 roku i obejmuje 1800 z 5000 uniwersytetów z 96 krajów z całego świata. Zestawienie klasyfikuje uczelnie, oceniając je w obrębie 54 dziedzin ujętych w obszarach: Natural Sciences, Engineering, Life Sciences, Medical Sciences i Social Sciences. Dane do rankingu są pobierane całkowicie automatycznie z baz Web of Science i InCites.

Ranking ocenia uczelnie w obrębie pięciu wskaźników:

1 research output - wskaźnik mierzony liczbą publikacji uczelni w danej dyscyplinie w czasopismach z pierwszego kwartyla (Q1) pod względem Impact Factor;
2. research influence -- obliczany za pomocą Categoly Normalized Citation Impact czyli stosunku cytowań artykułów opublikowanych przez uczelnię w danej dyscyplinie do średniej liczby cytowań artykułów z tej samej kategorii, opublikowanych w tym samym roku i w tego samego typu publikacjach;
3. international research cooperation -- stosunek liczby publikacji z autorami z zagranicy do łącznej liczby publikacji instytucji;
4. research quality -- mierzony liczbą artykułów opublikowanych przez instytucję w najlepszych czasopismach w tej dziedzinie;
5. significant academic awards -- mierzony łączną liczbą pracowników instytucji, którzy zdobyli znaczące nagrody w danej dziedzinie.

 https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022

Filmowa prezentacja projektu Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych w ramach programu ministerialnego "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" realizowanego przez Wydział Fizyki i Astronomii oraz Wydział Mechaniczny w latach 2019 -- 2022

rid

 

lzg7012022