Zastosowanie wielomianów Darboux do badania całkowalności

Data seminarium: 
Tue, 08/11/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Model filtra magnetycznego - teoria i eksperyment

Data seminarium: 
Tue, 25/10/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Maciej Marć
Afiliacja: 
doktorant Wydziału Fizyki i Asdtronomii UZ

Controlling charge on silica surface contacting water solution

Data seminarium: 
Tue, 18/10/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Prawdziwe kwantowe oblicze "wykładniczego" prawa rozkładu

Data seminarium: 
Tue, 11/10/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Analogues in Science "Komary, plasmas and cosmology"

Data seminarium: 
Tue, 27/09/2016 - 10:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. George Rowlands
Afiliacja: 
Department of Physics, University of Warwick

Dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ, wyróżnoiny medalem IAAM-2016

W kategori

Z przyjemnością informujemy, że podczas Europejskiego Kongresu Zaawansowanych Materiałów, który odbył się w Sztokholmie w dniach 23-25 sierpnia 2016, nasz pracownik dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ za wybitne dokonania naukowe oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnych materiałów i technologii został wyróżniony przez International Association of Advanced Materials medalem „IAAM-2016” oraz „IAAM Membership card" (do 2021 roku).

05.09.2016

Fizyka

Kierunek studiów Fizyka w roku akademickim 2016/2017. Zapoznaj się z naszą ofertą:
http://fizyka-ogolna.pl/

Wybrane zastosowania modyfikowanych powierzchniowo nanorurek tytanianowych otrzymanych alkaliczną metodą hydrotermalną

Data seminarium: 
Tue, 28/06/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Marcin Marć
Afiliacja: 
doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Własności spektroskopowe kryształu LaAlO3 domieszkowanego jonami Tm3+

Data seminarium: 
Tue, 28/06/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Dagmara Sztolberg
Afiliacja: 
doktorantka Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Złożoność w rytmie serca

Data seminarium: 
Tue, 14/06/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Sebastian Żurek
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski