Exact and adiabatic conservation laws for KdV and extended KdV equations

Data seminarium: 
Tue, 31/01/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Piotr Rozmej
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

String theory and critical dimensions

Data seminarium: 
Tue, 24/01/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. George Jorjadze
Afiliacja: 
Free University of Tbilisi, School of Physics

Współpraca z Wietnamem w obszarze fizyki, stan obecny i perspektywy

Data seminarium: 
Tue, 17/01/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Van Cao Long, prof. UZ
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Mysteries of the galactic annihilation line

Data seminarium: 
Tue, 20/12/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Badania korelacji pomiędzy składem, strukturą a oczekiwanymi własnościami materiałów

Data seminarium: 
Tue, 13/12/2016 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Michał Piasecki
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa

Właściwości luminescencyjne i magnetyczne nanocząstek mieszanych tlenków metali otrzymanych w warunkach hydro i niehydrolitycznych do zastosowań bilogicznych

Data seminarium: 
Tue, 06/12/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Robert Pązik
Afiliacja: 
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN Wrocław

Krajobraz współczesnej kosmologii

Data seminarium: 
Tue, 29/11/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Marek Szydłowski
Afiliacja: 
Obserwatorium Astronomiczne, Zakład Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej, UJ

The effects of parametrical singular optics

Data seminarium: 
Tue, 29/11/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Rostyslav Vlokh
Afiliacja: 
Vlokh Institute of Physical Optics, Lviv, Ukraina

Korelacje kwantowe w układzie trzech kubitów

Data seminarium: 
Tue, 22/11/2016 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Joanna Kalaga
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski