Mixed light states dynamics on graphs (Dynamika stanów mieszanych światła na grafach)

Data seminarium: 
Tue, 31/05/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Dibwe Pierrot Musumbu
Afiliacja: 
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa

Materiały tlenkowe domieszkowane Ce3+ dla zastosowań na białe fosfory i scyntylatory

Data seminarium: 
Tue, 24/05/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Afiliacja: 
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Ciemna materia - prawda czy mit?

Data seminarium: 
Tue, 17/05/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Jacek Krełowski
Afiliacja: 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Osobliwości, struktury i właściwości spektroskopowych centrów luminescencji ziem rzadkich w szkłach boranowych

Data seminarium: 
Tue, 26/04/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Ihor Kindrat
Afiliacja: 
doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Gauge dependent physics

Data seminarium: 
Tue, 19/04/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Tomasz Polak
Afiliacja: 
Wydział Fizyki UAM, Poznań

Polychronakos fractional statistics with unconventional modifications

Data seminarium: 
Tue, 12/04/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Doc. Andrij Rovenchak
Afiliacja: 
Narodowy Uniwersytet Lwowski in. Iwana Franki, Lwów, Ukraina

Uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinie fizyka

W kategori

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 21 marca 2016 roku Wydziałowi Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.
Tym samym na Wydziale Fizyki i Astronomii są pełne podwójne uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinie astronomii i dyscyplinie fizyka.

30.03.2016