Dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ, wyróżnoiny medalem IAAM-2016

W kategori

Z przyjemnością informujemy, że podczas Europejskiego Kongresu Zaawansowanych Materiałów, który odbył się w Sztokholmie w dniach 23-25 sierpnia 2016, nasz pracownik dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ za wybitne dokonania naukowe oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnych materiałów i technologii został wyróżniony przez International Association of Advanced Materials medalem „IAAM-2016” oraz „IAAM Membership card" (do 2021 roku).

05.09.2016

Fizyka

Kierunek studiów Fizyka w roku akademickim 2016/2017. Zapoznaj się z naszą ofertą:
http://fizyka-ogolna.pl/

Wybrane zastosowania modyfikowanych powierzchniowo nanorurek tytanianowych otrzymanych alkaliczną metodą hydrotermalną

Data seminarium: 
Tue, 28/06/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Marcin Marć
Afiliacja: 
doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Własności spektroskopowe kryształu LaAlO3 domieszkowanego jonami Tm3+

Data seminarium: 
Tue, 28/06/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Dagmara Sztolberg
Afiliacja: 
doktorantka Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Złożoność w rytmie serca

Data seminarium: 
Tue, 14/06/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Sebastian Żurek
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Własności różniczkowo rotujących gwiazd neutronowych

Data seminarium: 
Tue, 14/06/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Anna Studzińska
Afiliacja: 
doktorantka Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski

Geometria układu kwantowego a jego własności spektralne

Data seminarium: 
Tue, 07/06/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Sylwia Kondej
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Fusion barrier distributions - studies at HIL UW

Data seminarium: 
Tue, 07/06/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Agnieszka Trzcińska
Afiliacja: 
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski

Własności elektronowe i optyczne fosforanów, perowskitów i glinokrzemianów domieszkowanych jonami ziem rzadkich i metali przejściowych

Data seminarium: 
Tue, 31/05/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Bartosz Brzostowski
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Mixed light states dynamics on graphs (Dynamika stanów mieszanych światła na grafach)

Data seminarium: 
Tue, 31/05/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Dibwe Pierrot Musumbu
Afiliacja: 
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa