Workshop on Current Problems in Physics 2017 (WCPP'17)

W kategori

W dniach 16-19.10.2017 w Zielonej Górze odbędzie się międzynarodowa konferencja Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra -Lviv (http://www.if.uz.zgora.pl/~wcpp/wcpp17/)

17.05.2017

Filtr Kalmana i nawigacja przestrzenna - projekt Dedalsat

Data seminarium: 
Tue, 16/05/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Hubert Bereś
Afiliacja: 
-

Wykłady w ramach programu Erasmus+

W kategori

We wtorek 9 maja o godz. 9:15 w sali 106 (bud. A-29), ul. Szafrana 4a, odbędą się wykłady:
1. Physics research and scientific achievments in Hong Duc University wygłosi dr Tran Thi Hai (Hong Duc University)
2. Harmonic Oscillator and Related Problems wygłosi dr Dinh Phan Khoi (Vinh University)

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

08.05.2017

Physics research and teaching in Vinh University, Wietnam

Data seminarium: 
Tue, 09/05/2017 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Dinh Phan Khoi
Afiliacja: 
Vinh University, Wietnam

Effects of scattering mechanisms on transport and quantum lifetimes in a two-dimensional systems

Data seminarium: 
Tue, 09/05/2017 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Tran Thi Hai
Afiliacja: 
Hong Duc University, Wietnam

Physics of the hydrogen molecule

Data seminarium: 
Tue, 04/04/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Radosław Szczęśniak, prof. PCz.
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska

Spectroscopic properties and structure of borate glasses doped with rare earth elements

Data seminarium: 
Tue, 28/03/2017 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Ihor Kindrat
Afiliacja: 
doktorantk Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Absorpcja termiczna w widmach pulsarów

Data seminarium: 
Tue, 28/03/2017 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Karolina Rożko
Afiliacja: 
doktorantka Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Harmonogram składania zamówień i OPZ do postępowań przetargowych

W kategori

harmonogram składania zamówień i opisów przedmiotu zamówienia do postępowań przetargowych
(dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych UZ)

Zamówienia z Systemu Dziekanat proszę przesyłać do Działu Zaopatrzenia w terminach podanych w harmonogramie. Opisy przedmiotu zamówienia proszę przesyłać na maile pracowników Biura Zamówień Publicznych znajdujące się w załączonym harmonogramie

09.03.2017

Adiabatyczne bariery rozszczepieniowe ciękich i superciężkich jąder atomowych

Data seminarium: 
Tue, 14/03/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Piort Jachimowicz
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski