Mysteries of the galactic annihilation line

Data seminarium: 
Tue, 20/12/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Badania korelacji pomiędzy składem, strukturą a oczekiwanymi własnościami materiałów

Data seminarium: 
Tue, 13/12/2016 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Michał Piasecki
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa

Właściwości luminescencyjne i magnetyczne nanocząstek mieszanych tlenków metali otrzymanych w warunkach hydro i niehydrolitycznych do zastosowań bilogicznych

Data seminarium: 
Tue, 06/12/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Robert Pązik
Afiliacja: 
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN Wrocław

Krajobraz współczesnej kosmologii

Data seminarium: 
Tue, 29/11/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Marek Szydłowski
Afiliacja: 
Obserwatorium Astronomiczne, Zakład Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej, UJ

The effects of parametrical singular optics

Data seminarium: 
Tue, 29/11/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Rostyslav Vlokh
Afiliacja: 
Vlokh Institute of Physical Optics, Lviv, Ukraina

Korelacje kwantowe w układzie trzech kubitów

Data seminarium: 
Tue, 22/11/2016 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Joanna Kalaga
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Przykłady praktycznego zastosowania modelowania epidemiologicznego oraz analizy sieci złożonych w Polsce

Data seminarium: 
Tue, 15/11/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 305
Prelegent: 
Mgr Andrzej Jarynowski
Afiliacja: 
doktorant Instytutu Fizyki UJ, specjalista epidemiologii Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Pracownie fizyczne i Laboratoria

Pracownie fizyczne i Laboratoria

Kierownik

Pracownicy

Zakład Fizyki Materiałowej i Medycznej

Interdyscyplinarne badania w obszarze fizyki medycznej i fizyki materiałowej pod kątem zastosowań w medycynie i bio-nanotechnologiiTematyka zakładu obejmuje interdyscyplinarne badania w obszarze fizyki medycznej i fizyki materiałowej pod kątem jej zastosowań w medycynie i bio-nanotechnologii. Prowadzone są też badania w zakresie degradacji materiałów. Głównymi zadaniami w części dotyczącej fizyki materiałowej jest opracowanie i synteza nowych materiałów i nano-materiałów (nanocząstki, nanodruty, nanorurki) w zakresie regulatorów reakcji chemicznych, w zagadnieniach transportu leków, powłok ochronnych materiałów, filtrów. Intensywnie prowadzone są badania w zakresie metamateriałów, w tym układów magnetycznych. Prace eksperymentalne wspierane są modelami teoretycznymi i symulacjami komputerowymi.
W części bezpośrednio związanej z fizyką medyczną badania zakładu dotyczą zjawiska asymetrii rytmu serca i metod jego ilościowej analizy. Prowadzone są prace z zagadnieniach związanych z wszczepianiem urządzeń takich jak stymulatory serca, ICD i urządzenia CRT(D) oraz badania elektrofizjologiczne.

Słowa kluczowe: nanocząstki magnetyczne, hipertermia magnetyczna, przejścia fazowe, metamateriały, fizyka nieliniowa, reakcje odporności immunologicznej, genomika, kardiologia, zmienność rytmu serca, asymetria rytmu serca, elektrofizjologia.

• Badaniami grupy materiałowej kieruje dr. hab. Miroslaw R. Dudek, prof. UZ
Grupa prowadzi współpracę z konsorcjum COSSMAT, oraz z Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), the German Aerospace Center.

• Badaniami grupy fizyki medycznej kieruje dr hab. Jaroslaw Piskorski, prof. UZ

Kierownik

Pracownicy