Physics research and teaching in Vinh University, Wietnam

Data seminarium: 
Tue, 09/05/2017 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Dinh Phan Khoi
Afiliacja: 
Vinh University, Wietnam

Effects of scattering mechanisms on transport and quantum lifetimes in a two-dimensional systems

Data seminarium: 
Tue, 09/05/2017 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Tran Thi Hai
Afiliacja: 
Hong Duc University, Wietnam

Physics of the hydrogen molecule

Data seminarium: 
Tue, 04/04/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Radosław Szczęśniak, prof. PCz.
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska

Spectroscopic properties and structure of borate glasses doped with rare earth elements

Data seminarium: 
Tue, 28/03/2017 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Ihor Kindrat
Afiliacja: 
doktorantk Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Absorpcja termiczna w widmach pulsarów

Data seminarium: 
Tue, 28/03/2017 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Karolina Rożko
Afiliacja: 
doktorantka Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Harmonogram składania zamówień i OPZ do postępowań przetargowych

W kategori

harmonogram składania zamówień i opisów przedmiotu zamówienia do postępowań przetargowych
(dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych UZ)

Zamówienia z Systemu Dziekanat proszę przesyłać do Działu Zaopatrzenia w terminach podanych w harmonogramie. Opisy przedmiotu zamówienia proszę przesyłać na maile pracowników Biura Zamówień Publicznych znajdujące się w załączonym harmonogramie

09.03.2017

Adiabatyczne bariery rozszczepieniowe ciękich i superciężkich jąder atomowych

Data seminarium: 
Tue, 14/03/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Piort Jachimowicz
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Exact and adiabatic conservation laws for KdV and extended KdV equations

Data seminarium: 
Tue, 31/01/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Piotr Rozmej
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

String theory and critical dimensions

Data seminarium: 
Tue, 24/01/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. George Jorjadze
Afiliacja: 
Free University of Tbilisi, School of Physics

Współpraca z Wietnamem w obszarze fizyki, stan obecny i perspektywy

Data seminarium: 
Tue, 17/01/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Van Cao Long, prof. UZ
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski