Układy podwójne jednorodne i całkowalność potencjałów wymiernych (Bi-homogeneity and integrability of rotational potentials)

Data seminarium: 
Tue, 24/10/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
Afiliacja: 
Instytut Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski

Department of Material and Medical Physics

W kategori

Description:
Interdisciplinary research in medical physics and materials physics for its applications in medicine and bio-nanotechnology

Research topics include the field of medical physics and material physics for its applications in medicine and bio-nanotechnology. Materials degradation studies are also being performed. The main tasks in the material physics part are the development and synthesis of new materials and nanomaterials (nanoparticles, nanorods, nanotubes) in the subect of chemical reaction regulators, in the transport of drugs, protective coatings of materials, and filters. Research in metamaterials, including magnetic systems, is being intensively conducted. Experimental works are supported by theoretical models and computer simulations.

In the part directly related to medical physics, the research concerns the phenomenon of asymmetry of heart rhythm and methods of its quantitative analysis. Work is underway on implanting devices such as cardiac pacemakers, ICD and CRT(D) and electrophysiological studies.

Key words: magnetic nanoparticles, magnetic hyperthermia, phase transitions, metamaterials, nonlinear physics, immunological immune responses, genomics, cardiology, heart rate variability, heart rate asymmetry, electrophysiology.

• Head of the materials research group is dr. hab. Miroslaw R. Dudek, prof. UZ
The group is the memeber of COSSMAT network. The research collaboration with Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), the German Aerospace Center is performed.

• Head of the medical physics research group is dr hab. Jaroslaw Piskorski, prof. UZ

12.10.2017

Drugi tom otwartego podręcznika "Fizyka dla szkół wyższych" już dostępny

W kategori

Zakończyły się prace nad przekładem i adaptacją drugiego tomu otwartego podręcznika Fizyka dla szkół wyższych , w których uczestniczyli nasi pracownicy: dr Bartosz Brzostowski i dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ.

Pomysłodawcą oraz organizatorem projektu, której efektem jest niniejsza książka jest Fundacja Katalyst Education. W projekcie polskiego przekładu były zaangażowane następujące polskie uczelnie: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Zielonogórski.

25.06.2018

Dynamics of atoms in dissipativate enviroments

Data seminarium: 
Tue, 05/09/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Zbigniew Ficek
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Dispersion management and supercontinuum generation in photonics crystal fibers infiltrated with liquids

Data seminarium: 
Tue, 06/06/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Van Hieu Le
Afiliacja: 
doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Analityczne rozwiązania rozszerzonego równania Kortewega-de Vriesa

Data seminarium: 
Tue, 30/05/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Piotr Rozmej
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Polynomially superintegrable surface metrics

Data seminarium: 
Tue, 23/05/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr. hab. Vsevolod Shevchishin, prof. UWM
Afiliacja: 
Katedra Matematyki Stosowanej UWM, Olsztyn

Workshop on Current Problems in Physics 2017 (WCPP'17)

W kategori

W dniach 16-19.10.2017 w Zielonej Górze odbędzie się międzynarodowa konferencja Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra -Lviv (http://www.if.uz.zgora.pl/~wcpp/wcpp17/)

17.05.2017

Filtr Kalmana i nawigacja przestrzenna - projekt Dedalsat

Data seminarium: 
Tue, 16/05/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Hubert Bereś
Afiliacja: 
-

Wykłady w ramach programu Erasmus+

W kategori

We wtorek 9 maja o godz. 9:15 w sali 106 (bud. A-29), ul. Szafrana 4a, odbędą się wykłady:
1. Physics research and scientific achievments in Hong Duc University wygłosi dr Tran Thi Hai (Hong Duc University)
2. Harmonic Oscillator and Related Problems wygłosi dr Dinh Phan Khoi (Vinh University)

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

08.05.2017