Collection of Interviews by Marek Oramus, (among others) with our colleague

W kategori

We are pleased to inform that the collection of short interviews with polish scientists has just been published. All conversations were led by well-known writer and publicist Marek Oramus and the entire collection entitled On Heaven and Earth was published by the publishing house Fronda. Each of the 27 chapters introduces exciting topics of contemporary science through conversation with some of the polish leading researchers. As Marek Oramus says: the idea of these interviews was to show what the world is like. Most interviews appeared over the years 2009-2016, mainly in “Wiedza i Życie”, and also in “Plus Minus” (the weekend edition of “Rzeczpospolita”) and Fantastyka.
For obvious reasons, we suggest the interview No. 6 (in the part “On the Earth”) entitled "Huge Construction Site" that is partially available on the "Wiedza i Życie" magazine page.
Interview with Marek Oramus

21.11.2018

Zbiór wywiadów Marka Oramusa, m.in. z naszym kolegą

W kategori

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że właśnie ukazała się książka zawierająca m.in. wywiad z naszym kolegą prof. dr. hab. Andrzejem Drzewińskim. Wszystkie rozmowy przeprowadził znany pisarz i publicysta Marek Oramus, a cały zbiór zatytułowany Na Niebie i Ziemi wydało wydawnictwo Fronda. Każdy z 27. rozdziałów to rozmowa z jednym polskim naukowcem na temat pasjonujących zagadnień współczesnej nauki. Jak mówi Marek Oramus: ideą tych rozmów było to, żeby pokazać, jaki jest świat. Większość wywiadów ukazała się na przestrzeni lat 2009-2016, głównie w „Wiedzy i Życiu”, a także w dodatku "Plus-Minus" do "Rzeczpospolitej" oraz w "Fantastyce".
Z przyczyn oczywistych podpowiadamy, że rozmowa nr 6 w części „Na Ziemi” pt. "Wielki plac budowy" jest częściowo dostępna na stronie czasopisma „Wiedza i Życie”.
Wywiad z Markiem Oramusem

21.11.2018

Wygaszanie stanu nadprzewodzącego na sieci kwardatowej

Data seminarium: 
Tue, 20/11/2018 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Kamila Agnieszka Szewczyk
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Statystyczne oddziaływanie molekuły wodoru z otoczeniem: stabilnośc układu oraz łamanie symetrii PT w podsystemie elektronowym

Data seminarium: 
Tue, 20/11/2018 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Radosław Szczęśniak, prof. P.Cz.
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Politechika Częstochowska

Solitonowe, periodyczne i 'superpozycyjne' analityczne rozwiązania równania Kortewega-de Vriesa piątego rzędu

Data seminarium: 
Tue, 06/11/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Piotr Rozmej
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Zajęcia dla uczniów

W kategori

Wydział Fizyki i Astronomii wraz ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Fizyki SNaFi zapraszają uczniów na zajęcia poszerzające wiedzę z fizyki.

Zajęcia będą odbywać się przez cały semestr.

Zajęcia z fizyki z uzdolnionymi licealistami pt. "Wprowadzenie do fizyki kwantowej".
Zajęcia odbywać się będą w środy, zaczynając od 27 lutego w godz. 17.00-18:30 w sali 106 (budynek A-29).

Zajęcia z fizyki dla gimnazjalistów będą odbywać się w poniedziałki co dwa tygodnie (2x45min) w salach pracowni fizycznej (najbliższe spotkanie w poniedziałek 04 marca o 17.15, sala 103, A-29).

05.03.2019

Dynamika układu punktów na powierzchniach o stałej krzywiźnie

Data seminarium: 
Tue, 23/10/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
Afiliacja: 
Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila, Uniwersytet Zielonogórski

Dirac oscilator and its generalizations

Data seminarium: 
Tue, 16/10/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. Volodymyr Tkachuk
Afiliacja: 
Department for Theoretical Physics, Ivan Franko National University of Lviv

Analiza pulsów pojedynczych pulsarów: B0329+54 i B1133+16

Data seminarium: 
Tue, 26/06/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr inż. Sławomir Białkowski
Afiliacja: 
.