Struktura elektronowa a własności fizyczne układów 5f elektronowych. Przykłady obliczeń struktury pasmowej w konfrontacji z fotoemisją rentgenowską.

Data seminarium: 
Tue, 29/05/2007 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 216
Prelegent: 
dr Małgorzata Samsel-Czekała
Afiliacja: 
Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Transformacja podobieństwa. Kontrczłony, cząstki efektywne, asymptotyczna swoboda i cykle graniczne.

Data seminarium: 
Tue, 15/05/2007 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 216
Prelegent: 
dr Tomasz Masłowski
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Czas w układach kwantowych jako zmienna dynamiczna

Data seminarium: 
Tue, 08/05/2007 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 216
Prelegent: 
mgr Mariusz Dębicki
Afiliacja: 
UMCS w Lublinie

Metoda fali ciągłej i metoda impulsowa w elektronowym rezonansie paramagnetycznym EPR. Badanie węgla

Data seminarium: 
Tue, 24/04/2007 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 216
Prelegent: 
dr Lidia Najder-Kozdrowska
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Algorytmy genetyczne w analizie widm EPR: współbieżna implementacja wielobokową funkcją celu

Data seminarium: 
Tue, 17/04/2007 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 216
Prelegent: 
mgr Sebastian Żurek
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Struktura i dynamika centrów paramagnetycznych w glinach i ceramice

Data seminarium: 
Tue, 03/04/2007 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 216
Prelegent: 
mgr Bernadeta Dobosz
Afiliacja: 
akładu Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki UAM.

Kwantowe przejścia fazowe w układach oddziałujących bozonów

Data seminarium: 
Tue, 27/03/2007 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 216
Prelegent: 
dr Tomasz Polak
Afiliacja: 
Instituto Nazionale per la Fisica della Materia, Neapol

Liczniki scyntylacyjne w eksperymentach fizyki jądrowej

Data seminarium: 
Tue, 20/03/2007 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 216
Prelegent: 
dr Joanna Borgensztajn
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Kondensacja Bosego-Einsteina w rozrzedzonych gazach atomowych

Data seminarium: 
Tue, 13/03/2007 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 216
Prelegent: 
mgr Paweł Ziń
Afiliacja: 
Instytutu Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski

Spektroskopia wysokociśnieniowa domieszek ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykach

Data seminarium: 
Tue, 06/03/2007 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 216
Prelegent: 
prof. dr hab. Marek Grinberg
Afiliacja: 
Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Gdański