Metoda kwantowych rotatorów w układach silnie skorelowanych bozonów i fermionów

Data seminarium: 
Tue, 27/05/2008 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Tadeusz Kopeć
Afiliacja: 
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Metoda standaryzacji odpowiedzi świetlnej detektorów scyntylacyjnych

Data seminarium: 
Tue, 03/06/2008 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
dr Joanna Borgensztajn
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

O stanach związanych indukowanych przez wygięcie potencjału

Data seminarium: 
Tue, 10/06/2008 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
dr Sylwia Kondej
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Quantum time concepts

Data seminarium: 
Tue, 08/07/2008 - 13:35
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. Neelima Govind Kelkar
Afiliacja: 
Universidad de los Andes, Bogota, Kolumbia.

The long tail of quantum decay

Data seminarium: 
Mon, 28/07/2008 - 13:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
prof. Marek Nowakowski
Afiliacja: 
Universidad de los Andes, Bogota, Kolumbia.

Czy człowiek mógłby chodzić po suficie?

Data seminarium: 
Tue, 06/05/2008 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 216
Prelegent: 
Prof. dr hab. Piotr Rozmej
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Zakład Fizyki Teoretycznej

Zagadnienia fizyki teoretycznej

Tematyka badawcza:
Problemy całkowalności i rozwiązalności w mechanice klasycznej i kwantowej: badanie efektywnych warunków koniecznych całkowalności różnych typów w szerokiej klasie funkcji meromorficznych (zastosowania - różnorodne hamiltonowskie i niehamiltonowskie układy fizyczne i astronomiczne), badanie rozwiązalności stacjonarnego równania Schrödingera w klasie funkcji całkowitych w ramach reprezentacji bargmanowskiej. Badanie struktur algebraicznych całkowalnych układów dynamicznych. Zastosowanie algebr Hopfa do opisu zdeformowanej czasoprzestrzeni. Niekomutatywna czasoprzestrzeń i jej reprezentacja w formalizmie teorii kwantowej oraz uogólnione relacje komutacji i ich implikacje fizyczne. Problem opisu stanów nietrwałych w teorii kwantowej: ich własności w obszarze krótkich czasów (kwantowy efekt Zenona) i bardzo długich czasów, ewolucja czasowa neutralnych mezonów i symetrie CP oraz CPT.

Kierownik

Pracownicy

Zakład Modelowania Procesów Fizyko-Chemicznych

Modelowania różnorodnych procesów fizykochemicznych w oparciu o metody fizyki statystycznej

Tematyka zakładu dotyczy modelowania różnorodnych procesów fizykochemicznych w oparciu o metody fizyki statystycznej. W szczególności zajmujemy się własnościami statycznymi oraz dynamicznymi magnetyków molekularnych, powierzchniowymi zjawiskami krytycznymi dla układów typu Isinga (ciecze, mieszaniny cieczy czy jednoosiowe magnetyki), zjawiskami transportu jonowego w ciałach stałych oraz transportem makrocząstek w układach biologicznych. Wśród wykorzystywanych numerycznych technik obliczeniowych warto wymienić: metodę Monte Carlo, Kinetycznego Monte Carlo, Quantum Transfer Method, Density Matrix Renormalization Group, Corner Transfer Matrix Renormalization Group czy Matrix Product States Method.

Kierownik

Pracownicy

Metody symboliczne w równaniach różniczkowych zwyczajnych z opóźnieniem

Data seminarium: 
Tue, 21/10/2008 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 216
Prelegent: 
dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Zakład Metod Matematycznych Fizyki

Zakład Metod Matematycznych Fizyki

Kierownik

Pracownicy