Struktura, własności elektronowe i optyczne kryształów chalkogenków/halogenków metali

Data seminarium: 
Tue, 16/04/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Michał Piasecki
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwesytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Badanie zachowań chaotycznych plazmy wytwarzanej przez silnik Halla

Data seminarium: 
Tue, 09/04/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Agnieszka Szelecka
Afiliacja: 
doktorantka Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski

Własności splątanych symetrycznych stanów dwu-kuditowych

Data seminarium: 
Tue, 02/04/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr mateusz Nowotarski
Afiliacja: 
doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski

Mechanika pękania kości. Modelowanie uszkodzeń i pęknięć kości

Data seminarium: 
Tue, 05/03/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr inż. Kornelia Zaborowska
Afiliacja: 
doktorantka Instytutu Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe w związkach wodorowanych

Data seminarium: 
Tue, 26/02/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Radosław Szczęśniak, prof. PCz
Afiliacja: 
Instytut Fizyki Politechniki Częstochowskiej

Wzbronienia w rozpadach alfa najcięższych K-izomerów

Data seminarium: 
Tue, 08/01/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Piotr Jachimowicz
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. Cao Long Van doktorem honoris causa Uniwersytetu w Vinh

W kategori

W dniu 10 grudnia 2018 na Uniwersytecie w Vinh odbyła się wyjątkowa uroczystość. Uczelnia po raz pierwszy w swojej historii nadała doktorat honoris causa naszemu pracownikowi profesorowi Cao Long Van. W uroczystości wzięli udział prof. Marek Trippenbach z Uniwersytetu Warszawskiego pełniący rolę promotora doktoratu honorowego, prof. Dinh Xuan Khoa – rektor Uniwersytetu w Vinh (były doktorant prof. Cao Long Van), prorektorzy, kierownicy jednostek, wykładowcy oraz studenci. Warto nadmienić, że Uniwersytet w Vinh będący jedną z największych uczelni publicznych w Wietnamie (a największą w środkowej części Wietnamu) położył wielkie zasługi dla nauki i edukacji wyższej Wietnamu. Przez prawie 60 lat kształciły się na nim setki tysięcy nauczycieli szkół średnich w Wietnamie, a także wielu wybitnych naukowców wietnamskich.

21.12.2018

Gamma kamera, spektrometria gamma i radiaktywne grzyby czyli XIV Warsztaty Ciężkich Jonów w Warszawie

Data seminarium: 
Tue, 11/12/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Ewelina Budzan, Aleksandra Rosik, Jacek Szwarc, Kamil Haładyn
Afiliacja: 
studenci Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski

Globalna rotacja mechanicznych metamateriałów wywołana przez wewnętrzną deformację

Data seminarium: 
Tue, 04/12/2018 (All day)
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Krzysztof Dudek
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Introduction to quantum information theory

Data seminarium: 
Tue, 27/11/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Karol Życzkowski
Afiliacja: 
Instytut Fizyki UJ oraz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN