Nasz kolega w Zarządzie Sekcji Optyki PTF

W kategori

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nasz kolega prof. dr hab. Wiesław Leoński został wybrany do Zarządu Sekcji Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego na kadencję 2018-2021. Celem Sekcji jest rozwój wzajemnych kontaktów, poszerzenie współpracy z członkami innych organizacji optycznych, optoelektronicznych i fotonicznych oraz z przedsiębiorstwami optycznymi działającymi na polskim i europejskim rynku, a także reprezentacja polskiego środowiska optycznego w kraju i za granicą. Sekcja Optyki PTF jest Stowarzyszeniem związanym z Europejskim Towarzystwem Optycznym.

20.02.2018

Professor Wiesław Leoński awarded the title of Distinguished Referee

W kategori

Every year, all section editors of The European Physical Journal (EPJ) published by the Springer Verlag choose particularly outstanding persons from all current reviewers to express the appreciation for their personal responsibility for the quality and timeliness of work.
EPJ arose in 1998 as a merger and continuation of Acta Physica Hungarica, Anales de Física, Czechoslovak Journal of Physics, Il Nuovo Cimento, Journal de Physique, Portugaliae Physica and Zeitschrift für Physik. Currently, it belongs to a group of leading european physical journals indexed in the most important databases, such as Web of Science, Scopus and others. Moreover, there are 25 European national physical associations represented in the EPJ's Scientific Committee.

12.01.2018

Prof. dr hab. Wiesław Leoński nagrodzony tytułem Distinguished Referee

W kategori

Każdego roku edytorzy wszystkich sekcji czasopisma The European Physical Journal (EPJ), wydawanych przez wydawnictwo Springer, wybierają spośród pełnego grona recenzentów grupę osób szczególnie wyróżniających się. Wybór ten jest oparty na podstawie analizy fachowości, terminowości i wkładu pracy poszczególnych recenzentów.

12.01.2018

Electrochemical aluminum oxide technology of electronic devices production

Data seminarium: 
Tue, 12/12/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Uladzimir Shulhou
Afiliacja: 
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus

SL(2,R) string and Liouville theory

Data seminarium: 
Tue, 05/12/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. George Jorjadze
Afiliacja: 
Free University of Tbilisi, Georgia

Kosmologia obserwacyjna z największymi przeglądami nieba

Data seminarium: 
Tue, 28/11/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Maciej Bilicki
Afiliacja: 
Leiden Observatory of Leiden University

Materiały magnetokaloryczne - nowe perspektywy dla nanomedycyny

Data seminarium: 
Tue, 21/11/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Nowe perspektywy satelitarnej i naziemnej diagnostyki radiowej

Data seminarium: 
Tue, 14/11/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Hanna Rothkaehl
Afiliacja: 
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa

Nieorganiczne nanostruktury (krzemki i germanki metali) oraz organiczne przełączniki dla elektroniki i spintroniki

Data seminarium: 
Tue, 07/11/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Ryszard Czajka
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Jak intuicyjnie wyjaśnić zmiany kierunku spinu dla kamienia celtyckiego (Rattiebacka)

Data seminarium: 
Tue, 31/10/2017 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Stefan Rauch-Wojciechowski
Afiliacja: 
Department of Mathematics, Linköping University, Sweden