Meeting with Physics

W kategori

Meeting with Physics (lec. room 106, bldg. A29, ul. Prof. Z. Szafrana 4a)
- Welcome address 10:00
- Physical demonstrations 10:05- 11:15
- University presentation 11:30-11:45
- "How much is science in science-fiction movies?" - lecture 11:45-12:15
- "Do you have to be afraid of apocalyptic asteroid impact and other cosmic disasters?" - lecture 12:15-12:45

14.06.2019

Spotkania z młodzieżą na Wydziale Fizyki i Astronomii

W kategori

Plan spotkania z mlodzieżą na naszym Wydziale Fizyki i Astronomii w dniu 18 czerwca br wygląda następujaco:

Spotkanie z fizyką (sala 106, bud. A29, ul. Prof. Z. Szafrana 4a)
- Przywitanie 10:00
- Pokazy fizyczne 10:05- 11:15
- Prezentacja uczelni 11:30-11:45
- Wykład pt. "Ile jest nauki w filmach sf?" 11:45-12:15
- Wykład pt. "Czy grozi nam apokalipsa? Słońce, asteroidy i inne kosmiczne zagrożenia" 12:15-12:45

14.06.2019

Badanie struktury elektronowej wybranych związków międzymetalicznych w kontekście topologicznej teorii pasmowej

Data seminarium: 
Tue, 11/06/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr inż. Piotr Ruszała
Afiliacja: 
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

12th Workshop on Current Problems in Physics 2019 (WCPP'19)

W kategori

We have the pleasure of inviting you to participate in the 12th Workshop on Current Problems in Physics 2019 (WCPP'19), which will be held on October 14-17, 2018, in Zielona Góra, Poland (http://www.if.uz.zgora.pl/~wcpp/wcpp19)

31.05.2019

Krytyczne spojrzenie na zasady nieoznaczoności czas-energia

Data seminarium: 
Tue, 04/06/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Krzysztof Urbanowski
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Nuclear fusion to fill the energy gap: what, why and how

Data seminarium: 
Tue, 28/05/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Axel Jardin
Afiliacja: 
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

Influence of self-steepening and higher dispersion effects on the propagation characteristic of solutions in optical fibers

Data seminarium: 
Tue, 21/05/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Bui Dinh Thuan
Afiliacja: 
Vinh Univesity, Wietnam

Pracownik Instytutu Fizyki laureatem Programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

W kategori

Miło nam Państwa poinformować, że jednym z tegorocznych laureatów Programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest dr Krzysztof Dudek, pracownik Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Głównym celem programu START jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych z wszystkich dziedzin naukowych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Stypendia są przyznawane w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego kandydatów.

14.05.2019

Supersymmetry and entangled states in quantum mechanics

Data seminarium: 
Tue, 14/05/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. Volodymyr Tkachuk
Afiliacja: 
Ivan Franko National University of Lviv

Optymalizacja stanów energetycznych w pewnych modelach kwantowych

Data seminarium: 
Tue, 07/05/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Sylwia Kondej
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski