Modelowanie zjawisk fizycznych na granicy faz

Data seminarium: 
Tue, 15/05/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Wiktor Wolak
Afiliacja: 
doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Teaching online in Vietnam

Data seminarium: 
Tue, 24/04/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. Chu Van Bien
Afiliacja: 
Hong Duc University, Wietnam

Stan nadprzewodzący w wodorze i związku H5S2

Data seminarium: 
Tue, 27/03/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr inż. Małgorzata Kostrzewa
Afiliacja: 
Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa

Problemy klasy 2^2 w teorii fononowo-indukowanego stanu nadprzewodzącego

Data seminarium: 
Tue, 27/03/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr inż. Iza Wrona
Afiliacja: 
Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa

Non-saturating extreme magnetoresistance and thermodynamic signatures of field-dependent carrier densities in the regular semimetal LuAs

Data seminarium: 
Tue, 20/03/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Tomasz Cichorek
Afiliacja: 
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, PAN Wrocław

Perspektywy nowych sposobów na wykorzystanie nietypowych własności mechanicznych metamateriałów

Data seminarium: 
Tue, 06/03/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Krzysztof Karol Dudek
Afiliacja: 
Faculty of Science, Metamaterials Unit, University of Malta

Magnetocentrifugal effects in the isotropic photon field

Data seminarium: 
Tue, 27/02/2018 - 12:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. Zaza Osmanov
Afiliacja: 
Free University of Tbilisi, Gruzja

Mass-imbalanced mixtures of several ultra-cold fermions in one-dimensional traps

Data seminarium: 
Tue, 27/02/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, PAN Warszawa

Our colleague in the Board of the Optics Section PPS

W kategori

I am very pleased to announce that our colleague prof. dr hab. Wiesław Leoński was elected to the Board of the Optics Section of the Polish Physical Society for 2018-2021. The aim of the Section is to develop mutual contacts, expand cooperation with members of other optical, optoelectronic and photonic organizations and enterprises operating on the Polish and European market, as well as to represent the Polish optical community in Poland and abroad. The Optics Section PPS is affiliated Society with the European Optical Society.

20.02.2018

Nasz kolega w Zarządzie Sekcji Optyki PTF

W kategori

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nasz kolega prof. dr hab. Wiesław Leoński został wybrany do Zarządu Sekcji Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego na kadencję 2018-2021. Celem Sekcji jest rozwój wzajemnych kontaktów, poszerzenie współpracy z członkami innych organizacji optycznych, optoelektronicznych i fotonicznych oraz z przedsiębiorstwami optycznymi działającymi na polskim i europejskim rynku, a także reprezentacja polskiego środowiska optycznego w kraju i za granicą. Sekcja Optyki PTF jest Stowarzyszeniem związanym z Europejskim Towarzystwem Optycznym.

20.02.2018