Badania naukowe w roku akademickim 2009/2010

W kategori

Badania podstawowe prowadzone w Instytucie Fizyki mają charakter zarówno teoretyczny i doświadczalny. Badania teoretyczne dotyczyły zagadnienia symetrii w fizyce mikroświata, kryteriów całkowalności układów hamiltonowskich, zagadnień optyki kwantowej, metod badania układów kwantowych z więzami, badania ewolucji stanów nietrwałych, dynamiki układów równowagowych i nierównowagowych, w tym dynamiki układów złożonych, metod modelowania i symulacji układów klasycznych i kwantowych. Badania doświadczalne koncentrowały się na spektroskopii EPR i FMR i nowych materiałach i nanomateriałach funkcjonalnych, metodach pomiaru. W tym przeprowadzono badania absorpcji optycznej i luminescencji materiałów szklistych. Przygotowane i przeanalizowane ze względu na własności magnetyczne zostały próbki szkieł porowatych z nanocząstkami magnetycznymi.

Seminars

W kategori

The Institute of Physics invites all interested persons to attend the institute and division seminars. These are usually held on Tuesdays at 11:15 in room 106, building A29.

Seminaria

W kategori

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminaria Instytutu Fizyki, seminaria zakładów Instytutu. Wykłady odbywają się zazwyczaj we wtorki o godzinie 11.15. Miejsce spotkań to sala 106 budynku A29.

Studia i Absolwenci

W kategori

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.08.2006 Wydział Fizyki i Astronomii otrzymał jako jednostka naukowa kategorię I. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka oraz posiada akredytację kierunku fizyka co umożliwia kontynuację kierunku studiów na uniwersytetach całej Europy w ramach trójstopniowego systemu nauczania. W Instytucie Fizyki prowadzone są studia I stopnia (licencjat), II stopnia (studia magisterskie) i III stopnia (studia doktoranckie).

Osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2007/2008

W kategori

Zadania tematyczne w ubiegłym roku obejmowały swoim zakresem badania dynamiki układów nieliniowych z uwzględnieniem procesów stochastycznych. Wchodzą do nich osobliwe modele kwantowe (układy niskowymiarowe, potencjały osobliwe), modelowanie stanów powierzchniowych adsorbatu, modelowanie dynamiki magnetycznych nanocząstek w układach polimerowych. Badania teoretyczne wspierane były tematami realizowanymi eksperymentalnie. W szczególności badania metodą spektroskopii EPR związków kompleksowych, badania powierzchniowych emisji elektronów z kompozytów na bazie ferroelektryków i polimerów.

Badania naukowe w roku akademickim 2008/2009

W kategori

W Instytucie Fizyki prowadzone są badania zarówno teoretyczne, jak i doświadczalne. Badania teoretyczne dotyczą głównie zagadnień fizyki cząstek elementarnych, fizyki wysokich energii, fizyki ciała stałego, optyki kwantowej, fizyki statystycznej oraz metod matematycznych fizyki. Badania teoretyczne wspierane są tematami realizowanymi eksperymentalnie.

Gamma kamera, spektrometria gamma i radiaktywne grzyby czyli XIV Warsztaty Ciężkich Jonów w Warszawie

Data seminarium: 
Tue, 11/12/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Ewelina Budzan, Aleksandra Rosik, Jacek Szwarc, Kamil Haładyn
Afiliacja: 
studenci Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski

Globalna rotacja mechanicznych metamateriałów wywołana przez wewnętrzną deformację

Data seminarium: 
Tue, 04/12/2018 (All day)
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Krzysztof Dudek
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Introduction to quantum information theory

Data seminarium: 
Tue, 27/11/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Karol Życzkowski
Afiliacja: 
Instytut Fizyki UJ oraz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Collection of Interviews by Marek Oramus, (among others) with our colleague

W kategori

We are pleased to inform that the collection of short interviews with polish scientists has just been published. All conversations were led by well-known writer and publicist Marek Oramus and the entire collection entitled On Heaven and Earth was published by the publishing house Fronda. Each of the 27 chapters introduces exciting topics of contemporary science through conversation with some of the polish leading researchers. As Marek Oramus says: the idea of these interviews was to show what the world is like. Most interviews appeared over the years 2009-2016, mainly in “Wiedza i Życie”, and also in “Plus Minus” (the weekend edition of “Rzeczpospolita”) and Fantastyka.
For obvious reasons, we suggest the interview No. 6 (in the part “On the Earth”) entitled "Huge Construction Site" that is partially available on the "Wiedza i Życie" magazine page.
Interview with Marek Oramus

21.11.2018