Pracownicy Instytutu Fizyki

Aby połączyć się telefonicznie z wyranym numerem z poza obszaru województwa lubuskiego należy właściwy numer telefonu poprzedzić prefiksem kierunkowym 068.