Działalność Dydaktyczna

Kolejna VI - Edycja Konkursu Fizycznego w 2009 roku

W kategori

W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje kolejną już szóstą edycję Konkursu Fizycznego, adresowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs na logo Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego

W kategori

Prace konkursowe należy wysyłać na adres Sekretariat@if.uz.zgora.pl
do dnia 3 marca 2009 roku. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest wysłanie pliku źródłowego z rozdzielczością co najmniej 600dpi. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2009 roku.

Wykłady Otwarte z Fizyki

W kategori

Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje wykłady otwarte z fizyki, przeznaczone dla uczniów Liceów Ogólnokształcących oraz innych szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego.W dniu 25 listopada 2008 r. w sali 106 Instytutu Fizyki odbył się pierwszy wykład, w którym wzięła udział młodzież (ponad 100 osób) z kilku zielonogórskich liceów. Temat wykładu: "Modelowanie i symulacje komputerowe – czyli dlaczego warto studiować fizykę."

Studiuj Fizykę na specjalności EKOFIZYKA

W kategori

Na pierwszy rzut oka fizyka i ekologia dość różnią się, ponieważ ekologia bardziej odnosi się do nauk biologicznych, a fizyka kojarzy się z czynnikami najbardziej zanieczyszczającymi środowisko. Wystarczy przypomnieć sobie, że energetyka i przemysł, szeroko wykorzystujące osiągnięcia współczesnej nauki, są jak najbardziej odpowiedzialne za współczesne problemy ze stanem środowiska naturalnego.

Studia i Absolwenci

W kategori

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.08.2006 Wydział Fizyki i Astronomii otrzymał jako jednostka naukowa kategorię I. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka oraz posiada akredytację kierunku fizyka co umożliwia kontynuację kierunku studiów na uniwersytetach całej Europy w ramach trójstopniowego systemu nauczania. W Instytucie Fizyki prowadzone są studia I stopnia (licencjat), II stopnia (studia magisterskie) i III stopnia (studia doktoranckie).

Konkurs "Woda Cieczą Życia"

W kategori

W sobotę, 29 listopada w Instytucie Fizyki UZ odbyła się finałowy etap VII edycji Konkursu Fizycznego Woda cieczą życia. Konkurs organizowany jest od wielu lat przez Koło Nauczycielskie przy Zielonogórskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Fizycznego a swoim zasięgiem obejmuje gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne województwa lubuskiego.