Zakład Optyki i Inżynierii Kwantowej

W ramach działalności naukowej Zakładu Optyki i Inżynierii Kwantowej prowadzone są badania związane z następującymi tematami:
• korelacje kwantowe i inżynieria stanów kwantowych w układach optycznych,
• wskaźniki chaosu kwantowego w układach opycznych,
• komputerowe modelowanie kwantowych własności molekularnych nano-układów magnetycznych oraz nano-rezonatorów optycznych,
• elektromagnetycznie indukowana przezroczystość w układach atomowych,
• procesy jonizacji i autojonizacji w zewnętrznym polu elektromagnetycznym,
• nieliniowe zjawiska optyczne,
• symulacja procesów fizycznych z wykorzystaniem formalizmu automatów komórkowych.

Przykładowe publikacje:

1. W. Leoński, A. Kowalewska-Kudłaszyk, “Quantum Scissors – Finite-Dimensional States Engineering”, Progress in Optics, 56 (2011) 131.
2. Kowalewska-Kudłaszyk, W. Leoński, J. Perina Jr.,”Photon-number entangled states generated in Kerr media with optical parametric pumping”, Phys. Rev. A83 (2011) 052326.
3. J. Perina Jr., A. Luks, V. Perinova, W. Leoński, „Fano zeros in photoelectron spectra of an autoionization system interacting with a neighboring atom”,Optics Express 19 (2011) 17133.
4. J. Perina Jr., A. Luks, W. Leoński, V. Perinova, “Photoelectron spectra in an autoionization system interacting with a neighboring atom”, Phys. Rev. A83 (2011) 053430.
5. M. Bartkowiak, A. Miranowicz, Xiaoguang Wang, Yu-xi Liu, W. Leonski, and F. Nori, “Sudden vanishing and reappearance of nonclassical effects: General occurrence of finite-time decays and periodic vanishings of nonclassicality and entanglement witnesses”, Phys. Rev. A83 (2011) 053814.
6. T. Ślusarski, Bartosz Brzostowski, D. Tomecka, Grzegorz Kamieniarz, „Electronic structure and magnetic properties of a molecular octanuclear chromium-based ring”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 11 (2011) 9080.
7. A.Kowalewska-Kudłaszyk, J.K. Kalaga, W.Leoński, V. Cao Long, „Kullback-Leibler quantum divergence as an indicator of quantum chaos”, Physics Letters A376 (2012) 1280.
8. Bui Dinh Thuan, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, K. W. Wojciechowski, „Computer simulation of solitary waves in a common or auxetic elastic rod with both quadratic and cubic nonlinearities”, Physica Status Solidi B-Basic Research 249 (2012) 1386.
9. V. Cao Long, W.Leoński, H. Nguyen Viet “Dynamics of collapse of optical pulses in Kerr medium, w: “Atomic and Molecular Nonlinear Optics: Theory, Experiment and Computation” Eds.~G.~Maroulis, B.~Champagne, A.~D.~Buckingham, IOS Press, Amsterdam, Berlin, Tokyo Washington DC, (2011).
10. A. Kowalewska-Kudłaszyk, W. Leoński, „Cellular Automata – a Tool for Disorder,Noise and Dissipation Investigations”, w “Cellular Automata - Simplicity Behind Complexity”, ISBN 978-953-307-230-2, ed.Alejandro Salcido, InTech, Rijeka 2011.

Kierownik

Pracownicy