Zakład Modelowania Procesów Fizyko-Chemicznych

Tematyka zakładu dotyczy modelowania różnorodnych procesów fizykochemicznych w oparciu o metody fizyki statystycznej. W szczególności zajmujemy się własnościami statycznymi oraz dynamicznymi magnetyków molekularnych, powierzchniowymi zjawiskami krytycznymi dla układów typu Isinga (ciecze, mieszaniny cieczy czy jednoosiowe magnetyki), zjawiskami transportu jonowego w ciałach stałych oraz transportem makrocząstek w układach biologicznych. Wśród wykorzystywanych numerycznych technik obliczeniowych warto wymienić: metodę Monte Carlo, Kinetycznego Monte Carlo, Quantum Transfer Method, Density Matrix Renormalization Group, Corner Transfer Matrix Renormalization Group czy Matrix Product States Method.

Nasze przykładowe publikacje:

* J. M. J. van Leeuwen, Andrzej Drzewiński, Stochastic lattice models for the dynamics of linear polymers, Physics Reports 474, 53 (2009).
* Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński, S. Dietrich, Critical wetting transitions in two-dimensional systems subject to long-ranged boundary fields, Physical Review E 79, 041144 (2009).
* Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński, S. Dietrich, Interplay of complete wetting critical adsorption, and capillary condensation, Physical Review E 79, 041145 (2009).
* Artur Barasiński, Paweł Sobczak, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, Alina Bieńko, Jerzy Mroziński, Dante Gatteschi, Anisotropy and magnetic properties of the bimetallic thiocyanate-bridged chains: Density-matrix renormalization approach, Polyhedron 29, 1485 (2010).
* Sebastian Żurek, Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, Translocation of reptating chains, Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 5, 19 (2011).
* Artur Barasiński, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, Quantum effects and Haldane gap in magnetic chains with alternating anisotropy axes, Computer Physics Communications 182, 2013 (2011).
* Paweł Sobczak, Artur Barasiński, Grzegorz Kamieniarz, Andrzej Drzewiński, Anisotropic planar Heisenberg model of the quantum heterobimetallic zigzag chains with bridged ReIV - CuII magnetic complexes, Physical Review B 84, 224431 (2011).
* M. Zubaszewska, A. Gendiar, A. Drzewiński, Capillary condensation in a square geometry with surface fields, przyjęte do Phys. Rev. E
* D. Woźniak, A. Drzewiński, G. Kamieniarz, Matrix-Product States for the Ising Model in a Transverse Field, przyjęte do Acta Physicae Superficierum.
* T. Masłowski, A. Drzewiński, J. Ulner, J. Wojtkiewicz, Kinetic Monte Carlo Simulation of Protonic Conductivity, w przygotowaniu.

Kierownik

Pracownicy