Zakład Fizyki Teoretycznej

Tematyka badawcza:
Problemy całkowalności i rozwiązalności w mechanice klasycznej i kwantowej: badanie efektywnych warunków koniecznych całkowalności różnych typów w szerokiej klasie funkcji meromorficznych (zastosowania - różnorodne hamiltonowskie i niehamiltonowskie układy fizyczne i astronomiczne), badanie rozwiązalności stacjonarnego równania Schrödingera w klasie funkcji całkowitych w ramach reprezentacji bargmanowskiej. Badanie struktur algebraicznych całkowalnych układów dynamicznych. Zastosowanie algebr Hopfa do opisu zdeformowanej czasoprzestrzeni. Niekomutatywna czasoprzestrzeń i jej reprezentacja w formalizmie teorii kwantowej oraz uogólnione relacje komutacji i ich implikacje fizyczne. Problem opisu stanów nietrwałych w teorii kwantowej: ich własności w obszarze krótkich czasów (kwantowy efekt Zenona) i bardzo długich czasów, ewolucja czasowa neutralnych mezonów i symetrie CP oraz CPT.

Reprezentatywne publikacje pracowników zakładu:
• A.J. Maciejewski, M. Przybylska, H. Yoshida, Necessary conditions for the existence of additional first integrals for Hamiltonian systems with homogeneous potential, Nonlinearity, 25, 255 – 277, (2012).
• A.J. Maciejewski, M. Przybylska, Integrable deformations of integrable Hamiltonian systems, Physics Letters, A 376, 80 – 93, (2011).
• M. Przybylska, Darboux points and integrability of homogeneous Hamiltonian systems with three and more degrees of freedom, Regular and Chaotic Dynamics, 14, 263 – 311, (2009) .
• S. Kaspreczuk, Completely integrable systems connected with Lie algebras, Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy , no 76, 215, (2000)
• S. Kasperczuk, Poisson structure and integrable systems, Physica A 284, 113, (2000).
• S. Kasperczuk, Bifurcations of periodic orbits and integrability of dynamical systems, International Journal of Bifurcation and Chaos, 20, 3345, (2010).
• T. Maslowski, A. Nowicki , V.M. Tkachuk, Deformed Heisenberg algebra and minimal length, J.Phys. A45, 075309, (2012).
• Jerzy Lukierski, Anatol Nowicki, Doubly special relativity versus kappa deformation of relativistic kinematics, Int.J.Mod.Phys. A18, 7-18, (2003).
• Jerzy Lukierski, Anatol Nowicki, Henri Ruegg, New quantum Poincare algebra and  deformed field theory, Phys.Lett. B293, 344-352, (1992).
• Jerzy Lukierski, Henri Ruegg, Anatol Nowicki, Valerii N. Tolstoi, Q deformation of Poincare algebra, Phys.Lett. B264, 331-338, (1991).
• K. Urbanowski, Comment on "Late time behavior of false vacuum decay: possible implications for cosmology and metastable inflating states", Physical Review Letters, 107, 209001, (2011).
• K. Urbanowski, General properties of the evolution of unstable states at long times, The European Physical Journal D 54, 25—29 (2009).
• K. Urbanowski, On masses of unstable particles and their antiparticles in the CPT-invariant system, Physics Letters B 540, 89—96, (2002).
• K. Urbanowski, Early-time properties of quantum evolution, Physical Review, A 50,. 2847—2853, (1994).

Kierownik

Pracownicy