Zakład Fizyki Materiałowej i MedycznejTematyka zakładu obejmuje interdyscyplinarne badania w obszarze fizyki medycznej i fizyki materiałowej pod kątem jej zastosowań w medycynie i bio-nanotechnologii. Prowadzone są też badania w zakresie degradacji materiałów. Głównymi zadaniami w części dotyczącej fizyki materiałowej jest opracowanie i synteza nowych materiałów i nano-materiałów (nanocząstki, nanodruty, nanorurki) w zakresie regulatorów reakcji chemicznych, w zagadnieniach transportu leków, powłok ochronnych materiałów, filtrów. Intensywnie prowadzone są badania w zakresie metamateriałów, w tym układów magnetycznych. Prace eksperymentalne wspierane są modelami teoretycznymi i symulacjami komputerowymi.
W części bezpośrednio związanej z fizyką medyczną badania zakładu dotyczą zjawiska asymetrii rytmu serca i metod jego ilościowej analizy. Prowadzone są prace z zagadnieniach związanych z wszczepianiem urządzeń takich jak stymulatory serca, ICD i urządzenia CRT(D) oraz badania elektrofizjologiczne.

Słowa kluczowe: nanocząstki magnetyczne, hipertermia magnetyczna, przejścia fazowe, metamateriały, fizyka nieliniowa, reakcje odporności immunologicznej, genomika, kardiologia, zmienność rytmu serca, asymetria rytmu serca, elektrofizjologia.

• Badaniami grupy materiałowej kieruje dr. hab. Miroslaw R. Dudek, prof. UZ
Grupa prowadzi współpracę z konsorcjum COSSMAT, oraz z Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), the German Aerospace Center.

• Badaniami grupy fizyki medycznej kieruje dr hab. Jaroslaw Piskorski, prof. UZ

Reprezentatywne publikacje w zakresie:
A) fizyka medyczna:

1. Jarosław Piskorski, P. Guzik. Geometry of the Poincaré plot of RR intervals and its asymmetry in healthy adults. Physiological Measurement 28, 287--300 (2007)
2. Przemysław Guzik, Jarosław Piskorski, Tomasz Krauze, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej Wykrętowicz, Henryk Wysocki // Asymmetric features of short-term blood pressure variability. Hypertension Research 33 (11), 1199–120 (2010)
3. Jarosław Piskorski, Przemysław Guzik. Asymmetric properties of long-term and total heart rate variability. Medical & Biological Engineering & Computing 49 (11), 1289–1297 (2011)
4. Przemysław Guzik, Sebastian Pawlak, Marcin Kośmider, Jarosław Piskorski. On the relation between correlation dimension, approximate entropy and sample entropy parameters, and a fast algorithm for their calculation. Sebastian Żurek, Physica A.- 2012, 391 (24), 6601--6610 (2012)
5. J. Mleczko, A. Defort; J.J. Koziol, T.T. Nguyen, A. Mironczyk, B. Zapotoczny, J. Nowak-Jary, E. Gronczewska, M. Marc, M.R. Dudek Limitation of tuning the antibody-antigen reaction by changing the value of pH and its consequence for hyperthermia.Journal of Biochemistry 159(4) 421-427 (2016)

B) fizyka materiałowa
1. B. Zapotoczny, N. Guskos, J.J. Koziol, M.R. Dudek. Preparation of the narrow size distribution USPIO in mesoporous silica for magnetic field guided drug delivery and release. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 374, 96-102 (2015)

2. Maciej Sznajder, Ulrich Geppert, Miroslaw Dudek, Degradation of metallic surfaces under space conditions, with particular emphasis on Hydrogen recombination processes. Advances in Space Research 56, 71-84 (2015)
3. M.R. Dudek, K.W. Wojciechowski, J.N. Grima, R. Caruana-Gauci and K.K. Dudek. Colossal magnetocaloric effect in magneto auxetic systemsSmart Mater. Struct. 24 085027 (2015)
4. Krzysztof Tadyszak, Maria Aldona Augustyniak-Jabłokow, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Roman Strzelczyk, Bartłomiej Andrzejewski, Origin of electron paramagnetic resonance signal in anthracite. Carbon 94, 53–59 (2015)
5. K. K. Dudek, W. Wolak, M. R. Dudek, R. Caruana-Gauci, R. Gatt, K. W. Wojciechowski and J.N. Grima, Programmable magnetic domain evolution in magnetic auxetic systems. Phys. Status Solidi RRL, 1700122 (2017)

Kierownik

Pracownicy