Nowy grant w Instytucie Fizyki

W kategori

Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3.02.2010 mgr. inż Artur Barasiński stał się beneficjentem grantu promotorskiego pt. Modelowanie własności magnetycznych łańcuchowych związków metaloorganicznych o niewspółliniowych osiach łatwych (kierownik: dr hab. Andrzej Drzewiński, prof. UZ).

Tematyka grantu dotyczy tzw. magnetyków molekularnych, czyli układów magnetycznych, które w niskich temperaturach cechuje niezwykle długi czas relaksacji. Co więcej, w analizowanym przypadku występuje tylko jeden typ jonów magnetycznych, które za sprawą struktury ligandów, mają dwie różne osie anizotropii. Badania, oprócz charakteru badań podstawowych, wiążą się z projektowaniem nośników pamięci magnetycznej o wysokiej gęstości zapisu.
Mgr. inż. Artur Barasiński przez dwa pierwsze lata studiów doktoranckich był stypendystą europejskiej sieci doskonałości MAGMANET (Molecular Approach to Nanomagnets and Multifunctional Materials). W tym czasie został współautorem licznych publikacji w prestiżowych pismach naukowych ( 2 x Physical Review E, 2 x Polyhedron, Acta Physica Polonica A).