Modelowanie zjawisk fizycznych na granicy faz

Data seminarium: 
Tue, 15/05/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Wiktor Wolak
Afiliacja: 
doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ