Międzynarodowe Towarzystwo Holterowskiej i Nieinwazyjnej Elektrokardiologii

W kategori

Dr Jarosław Piskorski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany w 2010 roku członkiem stowarzyszonym ISHNE (Fellows of ISHNE - International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology). Zaszczytu tego dostąpiło dziewiętnaście osób na świecie w tym tylko dwóch Polaków. Drugim uhonorowanym Polakiem jest dr hab. Przemysław Guzik z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członkowstwo to w tym największym na świecie towarzystwie naukowym zajmującym się elektrokardiografią holterowską zostało przyznane za osiągnięcia naukowe, w szczególności za odkrycie asymetrii rytmu serca. Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego od paru lat ściśle współpracuje w badaniach naukowych z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. W oparciu o tę współpracę w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego planowane jest utworzenie nowej specjalności dla studentów fizyki, specjalności fizyka medyczna na kierunku fizyka techniczna z tytułem zawodowym inżyniera.