Międzynarodowe spotkanie fizyków "Workshop on current problems in physics: Zielona Góra - Lviv"

W kategori

W dniach 19 – 21 października w Instytucie Fizyki miało miejsce międzynarodowe spotkanie fizyków “Workshop on current problems in physics: Zielona Góra - Lviv” (program i inne informacje dostępne są na stronie: http://www.if.uz.zgora.pl/~wcpp/ ). Uczestnikami było 6 osób z Państwowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Ivana Franko, pracownicy naszego Instytutu, zaproszeni goście z innych ośrodków w Polsce, a także jedna osoba z Berlina. W ramach tych warsztatów wygłoszono 20 referatów. Tematyka referatów z założenia była szeroka: począwszy od fizyki teoretycznej, poprzez fizykę doświadczalną, astrofizykę, aż do fizyki medycznej. Tegorocznym organizatorem spotkania był dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ.

Celem warsztatów było umożliwienie wymiany idei i danie możliwości przedyskutowania najnowszych wyników uzyskanych przez fizyków z naszego Instytutu i fizyków ze Lwowa, a także z innych ośrodków. Warsztaty te były pierwszymi takimi warsztatami organizowanymi przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego i jest szansa, że przekształcą się one w przyszłości w serię corocznych spotkań i będą w tej formie kontynuowane w następnych latach, a ich skutkiem będzie ściślejsza współpraca zielonogórskich i lwowskich fizyków.