Mass-imbalanced mixtures of several ultra-cold fermions in one-dimensional traps

Data seminarium: 
Tue, 27/02/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, PAN Warszawa