Komunikaty Zespołu Antykryzysowego UZ

W kategori

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 należy na bieżąco śledzić komunikaty ZESPOŁU ANTYKRYZYSOWEGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO zawierające informacje o podjętych przez Uczelnię działaniach, wprowadzonych ograniczeniach i zaleceniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i podniesienia bezpieczeństwa Pracowników, Studentów i Doktorantów UZ.

15.03.2020