FNMA 27-30.09.2009, L'Aquila, Włochy

W kategori

Instytut Fizyki współorganizował 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials 27-30.09.2009, L'Aquila, Italy. Z powodu katastrofalnego trzęsienia ziemi w L'Aquilii parę miesięcy temu miejscem konferencji była położona niedaleko Sulmona. Równolegle z FNMA2009 odbywała się tam konferencja IMIM 2009 (Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter - Oddziaływanie międzycząsteczkowe i magnetyczne).

Głównym organizatorem konferencji FNMA2009 była Politechnika Gdańska. Pozostali współorganizatorzy to:
University of L'Aquila, Instituto Nazionale di Fisica della Materia, Instytut Fizyki Molekularnej PAN – Poznań, Uniwersytet Zielonogórski - Instytut Fizyki, PWSZ im. St. Wojciechowskiego - Kalisz, Uniwersytet w Atenach - Grecja, Politechnika Lubelska, Politechnika w Koszalinie, Instituto Nazionale di Fisica Nucleare, Comune dell'Aquila, Comune di Sulmona, Provincia dellAquila – Włochy, Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów, Polskie Towarzystwo Fizyczne. Stronę informacyjną konferencji ze szczegółową listą wykładów i posterów można znaleźć pod adresem: http://www.fnma09.gda.pl/
W konferencji wzięło udział siedmiu pracowników Instytutu Fizyki. Za współorganizację konferencji ze strony Instytutu Fizyki odpowiadał dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ