Dynamika układu punktów na powierzchniach o stałej krzywiźnie

Data seminarium: 
Tue, 23/10/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
Afiliacja: 
Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila, Uniwersytet Zielonogórski