Czas w układach kwantowych jako zmienna dynamiczna

Data seminarium: 
Tue, 08/05/2007 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 216
Prelegent: 
mgr Mariusz Dębicki
Afiliacja: 
UMCS w Lublinie