Badania naukowe w roku akademickim 2012/2013

W kategori

Ważniejsze zadania badawcze realizowane w Instytucie Fizyki:
1. Badania w zakresie optyki kwantowej.
2. Badania luminescencji, spektroskopia EPR, NMR, FMR.
3. Metody matematyczne w fizyce klasycznej i kwantowej.
4. Magnetyzm molekularny (modelowanie niskowymiarowych kwantowych magnetyków molekularnych).
5. Nanostruktury/nanomateriały z użyciem cząstek magnetycznych.
6. Zjawiska transportowe molekuł, jonów, nanocząstek.
7. Przejścia fazowe, zjawiska krytyczne, fluktuacje.
8. Układy nieliniowe w fizyce (w tym fizyka solitonów).
9. Fizyka jądrowa (w tym wyznaczenie własności stanów podstawowych (mas i energii poszczególnych kanałów rozpadu) jąder nieparzystych z rozległego obszaru Z≥82 i powyżej zamkniętej powłoki N=126).
10. Cząstki elementarne, symetrie.
11. Fizyka medyczna (badania asymetrii rytmu serca, skalowanie w biomedycznych szeregach czasowych, zagadnienia uwalniania leku z materiału porowatego).

03.10.2013