Badania naukowe w roku akademickim 2010/2011

W kategori

Badania podstawowe w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2010/2011 miały charakter zarówno teoretyczny i doświadczalny. Dotyczyły one następujących zagadnień:
- Zagadnienia teoretyczne: optyka kwantowa, fizyka cząstek elementarnych, fizyka wysokich energii, fizyka ciała stałego, fizyka statystyczna, metody matematyczne fizyki oraz metody modelowania układu wielu cząstek, fizyka w zastosowaniach biomedycznych.
- Zagadnienia doświadczalne: spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), spektroskopia rezonansu ferromagnetycznego (FMR), fizyka centrów luminescencji defektów (domieszkowych i radiacyjnych) w ciałach stałych, własności magnetycznych i optycznych materiałów uporządkowanych i nieuporządkowanych.

Zagadnienia teoretyczne i doświadczalne realizowane wspólnie: metoda rezonansu ferromagnetycznego, nowe materiały/nanomateriały, fizyka sygnałów (elektrokardiologia).

Na pierwszych trzech miejscach publikacyjności Instytutu Fizyki za ostatnie pełne cztery lata są:
1. dr hab. Wiesław Leoński, prof. UZ
2. dr hab. Jarosław Piskorski
3. dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ
Na pierwszych miejscach w rankingu publikacyjności Instytutu Fizyki za okres lat 2010-2011 z uwzględnieniem punktacji MNiSW za czasopisma są:
1. dr hab. Wiesław Leoński, prof. UZ (15 publikacji w czasopismach (w tym 6 publikacji po 32 punkty wg listy ministerialnej), 3 rozdziały w monografiach anglojezycznych, 2 publikacje konferencyjne)
2. prof. dr hab. Andrzej Drzewiński (7 publikacji w czasopismach (w tym 4 publikacje po 32 punkty wg listy ministerialnej), 2 publikacje w wydawnictwach reccenzowanych)
3. dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ (6 publikacji w czasopismach (w tym 4 publikacje za 32 punkty wg listy ministerialnej), 1 publikacja w czasopiśmie recenzowanym)
4. dr Piotr Jachimowicz (8 publikacji w czasopisamach (w tym 2 publikacje 32 punktowe wg listy ministerialnej),
5. dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ (8 publikacji w czasopismach, w tym 2 publikacje 32 punktowe wg listy ministerialnej)
6. dr Artur Barasiński (5 publikacji w czasopismach z czego 3 publikacje są 32 punktowe wg listy ministerialnej).

Przykładowe publikacje:
1. Fano zeros in photoelectron spectra of an autoionization system interacting with a neighboring atom Jan Peřina Jr., Antonín Lukš, Vlasta Peřinová, Wiesław Leoński // Optics Express .- 2011, Vol. 19, no 18, s. [10]
2. Photoelectron spectra in an autoionization system interacting with a neighboring atom   Jan Peřina Jr., Antonín Lukš, Wiesław Leoński, Vlasta Peřinová // Physical Review A .- 2011, Vol. 83, no 5, s. 053430-1—053430-10
3. Quantum scissors - finite-dimensional states engineering / Wiesław Leoński, A. Kowalewska-Kudłaszyk // Progress in Optics .- 2011, Vol. 56, s. 131—185
4. Anisotropic planar Heisenberg model of the quantum heterobimetallic zigzag chains with bridged ReIV - CuII magnetic complexes / Paweł Sobczak, Artur Barasiński, Grzegorz Kamieniarz, Andrzej Drzewiński // Physical Review B .- 2011, Vol. 84, s. 224431-1--224431-10 
5. Quantum effects and Haldane gap in magnetic chains with alternating anisotropy axes / Artur Barasiński, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz // Computer Physics Communications .- 2011, Vol. 182, no 9, s. 2013--2016 
6. Translocation of reptating chains / Sebastian Żurek, Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen // Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment .- 2011, no 5, s. [19] 
7. In situ synthesis, morphology and magnetic properties of poly(ether-ester) multiblock copolymer/carbon-covered nickel nanosystems /Nikolaos Guskos, Janusz Typek, Bohdan Padlyak, Yu. K. Gorelenko, I. Pelech, U. Narkiewicz, E. Piesowicz, A. Guskos, Z. Roslaniec // Journal of Non-Crystalline Solids .- 2010, Vol. 356, no 37-40, s. 1893—1901
8. Synthesis and spectroscopy of tetraborate glasses doped with copper / Bohdan Padlyak, W. Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, Oleksandr Smyrnov,Adam Drzewiecki, Ya. Burak, V. Adamiv, I. Teslyuk // Journal of Non-Crystalline Solids .- 2010, Vol. 356, no 37-40, s. 2033--2037 
9. Superdeformed oblate superheavy nuclei / Piotr Jachimowicz, M. Kowal, J. Skalski // Physical Review C .- 2011, Vol. 83, no 5, s. 054302-1--054302-6 : bibliogr., rys., tab., wykr., summ.
Kod: CZR-JCR     BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1103/PhysRevC.83.054302
10. Fission barriers for even-even superheavy nuclei / M. Kowal, Piotr Jachimowicz, A. Sobiczewski // Physical Review C .- 2010, Vol. 82, s. 014303-1--014303-10 
11. Electronic structure and magnetic properties of a molecular octanuclear chromium-based ring / T. Ślusarski, Bartosz Brzostowski, D. Tomecka, Grzegorz Kamieniarz // Journal of Nanoscience and Nanotechnology .- 2011, Vol. 11, no 10, s. 9080--9087 
12. Comment on "Late time behavior of false vacuum decay: possible implications for cosmology and metastable inflating states" / Krzysztof Urbanowski // Physical Review Letters .- 2011, Vol. 107, no 20, s. 209001
13. Asymmetric properties of long-term and total heart rate variability / Jarosław Piskorski, Przemysław Guzik //Medical & Biological Engineering & Computing.- 2011, Vol. 49, no 11, s. 1289--1297
14. Arterial stiffness, central hemodynamics and wave reflection in normal pregnancy and control nonpregnant women / Magdalena Wykrętowicz, Tomasz Krauze, Przemysław Guzik, Jarosław Piskorski, Wiesław Markwitz, Andrzej Wykrętowicz, Henryk Wysocki // European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology .- 2011, Vol. 159, no 1, s. 49--52

Uzyskane przykładowe wyniki naukowe:
1. Uzyskano analityczne wyrażenia określające widma fotoelektronów zawierające nowy typ zer dla układów jonizacyjnych i autojonizacyjnych oddziałujących z innym układem dwupoziomowym.
2. Znaleziono, nowe wskaźniki chaosu kwantowego bazujące na entropii Wehrla i parametrach wzajemnej informacji.
3. Określono warunki nagłej śmierci splątania oraz jego odrodzenia dla badanych kwantowych układów nieliniowych.
4. Wykazano nietrywialny wpływ sprzężeń poprzez szerokopasmowy laser na zjawisko EIT w układach zawierających kontinuum ze strukturą.
5. Badania teoretyczne neutrono-niedomiarowego obszaru jąder superciężkich Z≥120, N≤166 – przedstawiono sugestie dla eksperymentu z egzotycznymi superciężkimi nuklidami
6. Sformułowano najsilniejsze spośród dotychczas znanych warunki konieczne całkowalności w sensie Liouville'a dla układów hamiltonowskich z niejednorodnymi potencjałami i pokazano, że dla przypadku gdy potencjały składają się czynników o dwóch stopniach jednorodności, warunki te są efektywne dla dowolnej liczby stopni swobody. Warunki to uzyskano przy pomocy analizy różniczkowej grupy Galois równań wariacyjnych w otoczeniu pewnych prostoliniowych rozwiązań szczególnych.
7. Zaproponowano algebraiczną konstrukcję klas układów całkowalnych i supercałkowalnych w oparciu o własności pewnej algebry funkcji na przestrzeni fazowej układów hamiltonowskich o dwóch stopniach swobody.
8. Zbadane i przeanalizowane widma absorpcji optycznej, luminescencji (wzbudzenia i emisji) oraz kinetyka luminescencji jonów Tb3+, Dy3+, i Eu3+ w szkłach boranowych Li2B4O7, domieszkowanych Tb2O3, Dy2O3, i Er2O3 w iłosciach 0.5 i 1.0 mol. %. Na podstawie otrzymanych wyników ustalione własciwości optyczne szkieł Li2B4O7:Tb, Li2B4O7:Dy, i Li2B4O7:Eu oraz struktura lokalna centrów luminescencji Tb3+, Dy3+, i Eu3+ w nich.
9. Zmierzono i przeanalizowano widma FMR nanocząstek magnetycznych (Ni/C, Fe3O4 i nanoferrytów o różnym składzie) w matrycach szkieł porowatych.
10. W pracy opublikowanej w Phys. Rev. B 84, 224431 (2011) przedstawiony został kwantowy anizotropowy model Heisenberga zastosowany do łańcuchów jonów magnetycznych o budowie zygzaka. Pokazano, że nawet dla układów z bardzo silną anizotropią jednoosiową stosowanie modelu Isinga prowadzi do istotnych błędów. Dla związku CuReCl4(CN)2 z mostkami cyjanowymi, poprzez analizę danych pomiarowych na proszku w ramach zaproponowanego modelu, wyznaczono wartość współczynnika nadwymiany odrzucając wcześniejsze przypuszczenie o rekordowo wysokim sprzęgnięciu ferromagnetycznym.
11. Cykl prac w dziedzinie elektrokardiologii dotyczących badań asymetrii rytmu serca.

02.02.2012