Seminarium Wydziałowe

Dynamika układu punktów na powierzchniach o stałej krzywiźnie

Data seminarium: 
Tue, 23/10/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
Afiliacja: 
Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila, Uniwersytet Zielonogórski

Analiza pulsów pojedynczych pulsarów: B0329+54 i B1133+16

Data seminarium: 
Tue, 26/06/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr inż. Sławomir Białkowski
Afiliacja: 
.

Hard X-ray observations of CYG X-1

Data seminarium: 
Tue, 12/06/2018 - 11:50
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Alexandros Filothodoros
Afiliacja: 
doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Mało masywne gwiazdy i brązowe karły w układach podwójnych w przeglądzie nieba Gaia

Data seminarium: 
Tue, 29/05/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Bartosz Gauza
Afiliacja: 
Departamento de Astronomia Universidad de Chile

Modelowanie zjawisk fizycznych na granicy faz

Data seminarium: 
Tue, 15/05/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Wiktor Wolak
Afiliacja: 
doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Magnetocentrifugal effects in the isotropic photon field

Data seminarium: 
Tue, 27/02/2018 - 12:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. Zaza Osmanov
Afiliacja: 
Free University of Tbilisi, Gruzja

SL(2,R) string and Liouville theory

Data seminarium: 
Tue, 05/12/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. George Jorjadze
Afiliacja: 
Free University of Tbilisi, Georgia

Kosmologia obserwacyjna z największymi przeglądami nieba

Data seminarium: 
Tue, 28/11/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Maciej Bilicki
Afiliacja: 
Leiden Observatory of Leiden University

Nowe perspektywy satelitarnej i naziemnej diagnostyki radiowej

Data seminarium: 
Tue, 14/11/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Hanna Rothkaehl
Afiliacja: 
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa

Układy podwójne jednorodne i całkowalność potencjałów wymiernych (Bi-homogeneity and integrability of rotational potentials)

Data seminarium: 
Tue, 24/10/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
Afiliacja: 
Instytut Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski

Dispersion management and supercontinuum generation in photonics crystal fibers infiltrated with liquids

Data seminarium: 
Tue, 06/06/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Van Hieu Le
Afiliacja: 
doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Filtr Kalmana i nawigacja przestrzenna - projekt Dedalsat

Data seminarium: 
Tue, 16/05/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Hubert Bereś
Afiliacja: 
-

Spectroscopic properties and structure of borate glasses doped with rare earth elements

Data seminarium: 
Tue, 28/03/2017 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Ihor Kindrat
Afiliacja: 
doktorantk Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Absorpcja termiczna w widmach pulsarów

Data seminarium: 
Tue, 28/03/2017 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Karolina Rożko
Afiliacja: 
doktorantka Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

String theory and critical dimensions

Data seminarium: 
Tue, 24/01/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. George Jorjadze
Afiliacja: 
Free University of Tbilisi, School of Physics

Mysteries of the galactic annihilation line

Data seminarium: 
Tue, 20/12/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Analogues in Science "Komary, plasmas and cosmology"

Data seminarium: 
Tue, 27/09/2016 - 10:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. George Rowlands
Afiliacja: 
Department of Physics, University of Warwick

Wybrane zastosowania modyfikowanych powierzchniowo nanorurek tytanianowych otrzymanych alkaliczną metodą hydrotermalną

Data seminarium: 
Tue, 28/06/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Marcin Marć
Afiliacja: 
doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Własności spektroskopowe kryształu LaAlO3 domieszkowanego jonami Tm3+

Data seminarium: 
Tue, 28/06/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Dagmara Sztolberg
Afiliacja: 
doktorantka Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

Złożoność w rytmie serca

Data seminarium: 
Tue, 14/06/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Sebastian Żurek
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Własności różniczkowo rotujących gwiazd neutronowych

Data seminarium: 
Tue, 14/06/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Anna Studzińska
Afiliacja: 
doktorantka Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski

Geometria układu kwantowego a jego własności spektralne

Data seminarium: 
Tue, 07/06/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Sylwia Kondej
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Ciemna materia - prawda czy mit?

Data seminarium: 
Tue, 17/05/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Jacek Krełowski
Afiliacja: 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Osobliwości, struktury i właściwości spektroskopowych centrów luminescencji ziem rzadkich w szkłach boranowych

Data seminarium: 
Tue, 26/04/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Ihor Kindrat
Afiliacja: 
doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

AdS/CFT correspondence andquantization of particle/string dynamics

Data seminarium: 
Tue, 08/03/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. George Jorjadze
Afiliacja: 
Free University Tbilisi

Metoda analizy fluktuacji z odjętym trendem ujawnia asymetryczne cechy szeregu odstępów RR

Data seminarium: 
Tue, 23/02/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Dawid Mieszkowski
Afiliacja: 
doktorant WFiA UZ

Magnetite grains applied to environmental remediation

Data seminarium: 
Tue, 23/02/2016 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Dinh Quang Ho
Afiliacja: 
doktorant WFiA UZ

Hall effect thruster

Data seminarium: 
Tue, 10/11/2015 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Agnieszka Szelecka
Afiliacja: 
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa

Fizyka przepływów akrecyjnych wokół czarnych dziur

Data seminarium: 
Tue, 23/06/2015 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Andrzej Niedźwiecki, prof. UŁ
Afiliacja: 
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

Badanie własności zjonizowanego ośrodka międzygwiazdowego za pomocą obserwacji pulsarów radiowych

Data seminarium: 
Tue, 09/06/2015 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Wojciech Lewandowski
Afiliacja: 
Instytut Astronomii UZ