Seminarium Instytutowe

Dynamika dipola w stacjonarnym polu elektromagnetycznym

Data seminarium: 
Tue, 22/10/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Badanie struktury elektronowej wybranych związków międzymetalicznych w kontekście topologicznej teorii pasmowej

Data seminarium: 
Tue, 11/06/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr inż. Piotr Ruszała
Afiliacja: 
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

Krytyczne spojrzenie na zasady nieoznaczoności czas-energia

Data seminarium: 
Tue, 04/06/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Krzysztof Urbanowski
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Influence of self-steepening and higher dispersion effects on the propagation characteristic of solutions in optical fibers

Data seminarium: 
Tue, 21/05/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Bui Dinh Thuan
Afiliacja: 
Vinh Univesity, Wietnam

Supersymmetry and entangled states in quantum mechanics

Data seminarium: 
Tue, 14/05/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. Volodymyr Tkachuk
Afiliacja: 
Ivan Franko National University of Lviv

Optymalizacja stanów energetycznych w pewnych modelach kwantowych

Data seminarium: 
Tue, 07/05/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Sylwia Kondej
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Struktura, własności elektronowe i optyczne kryształów chalkogenków/halogenków metali

Data seminarium: 
Tue, 16/04/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Michał Piasecki
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwesytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe w związkach wodorowanych

Data seminarium: 
Tue, 26/02/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Radosław Szczęśniak, prof. PCz
Afiliacja: 
Instytut Fizyki Politechniki Częstochowskiej

Wzbronienia w rozpadach alfa najcięższych K-izomerów

Data seminarium: 
Tue, 08/01/2019 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Piotr Jachimowicz
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Gamma kamera, spektrometria gamma i radiaktywne grzyby czyli XIV Warsztaty Ciężkich Jonów w Warszawie

Data seminarium: 
Tue, 11/12/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Ewelina Budzan, Aleksandra Rosik, Jacek Szwarc, Kamil Haładyn
Afiliacja: 
studenci Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski

Globalna rotacja mechanicznych metamateriałów wywołana przez wewnętrzną deformację

Data seminarium: 
Tue, 04/12/2018 (All day)
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Krzysztof Dudek
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Introduction to quantum information theory

Data seminarium: 
Tue, 27/11/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Karol Życzkowski
Afiliacja: 
Instytut Fizyki UJ oraz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Wygaszanie stanu nadprzewodzącego na sieci kwardatowej

Data seminarium: 
Tue, 20/11/2018 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Kamila Agnieszka Szewczyk
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Statystyczne oddziaływanie molekuły wodoru z otoczeniem: stabilnośc układu oraz łamanie symetrii PT w podsystemie elektronowym

Data seminarium: 
Tue, 20/11/2018 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Radosław Szczęśniak, prof. P.Cz.
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Politechika Częstochowska

Solitonowe, periodyczne i 'superpozycyjne' analityczne rozwiązania równania Kortewega-de Vriesa piątego rzędu

Data seminarium: 
Tue, 06/11/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Piotr Rozmej
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Dirac oscilator and its generalizations

Data seminarium: 
Tue, 16/10/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. Volodymyr Tkachuk
Afiliacja: 
Department for Theoretical Physics, Ivan Franko National University of Lviv

Higher-order sub-poissonian-like optical fields

Data seminarium: 
Tue, 12/06/2018 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Jan Perina Jr
Afiliacja: 
Joint Laboratory of Optics of Palacky University and Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Olomouc, Czech Republic

Teaching online in Vietnam

Data seminarium: 
Tue, 24/04/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. Chu Van Bien
Afiliacja: 
Hong Duc University, Wietnam

Stan nadprzewodzący w wodorze i związku H5S2

Data seminarium: 
Tue, 27/03/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr inż. Małgorzata Kostrzewa
Afiliacja: 
Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa

Problemy klasy 2^2 w teorii fononowo-indukowanego stanu nadprzewodzącego

Data seminarium: 
Tue, 27/03/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr inż. Iza Wrona
Afiliacja: 
Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa

Non-saturating extreme magnetoresistance and thermodynamic signatures of field-dependent carrier densities in the regular semimetal LuAs

Data seminarium: 
Tue, 20/03/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Tomasz Cichorek
Afiliacja: 
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, PAN Wrocław

Perspektywy nowych sposobów na wykorzystanie nietypowych własności mechanicznych metamateriałów

Data seminarium: 
Tue, 06/03/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Mgr Krzysztof Karol Dudek
Afiliacja: 
Faculty of Science, Metamaterials Unit, University of Malta

Mass-imbalanced mixtures of several ultra-cold fermions in one-dimensional traps

Data seminarium: 
Tue, 27/02/2018 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, PAN Warszawa

Electrochemical aluminum oxide technology of electronic devices production

Data seminarium: 
Tue, 12/12/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Uladzimir Shulhou
Afiliacja: 
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus

Materiały magnetokaloryczne - nowe perspektywy dla nanomedycyny

Data seminarium: 
Tue, 21/11/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Nieorganiczne nanostruktury (krzemki i germanki metali) oraz organiczne przełączniki dla elektroniki i spintroniki

Data seminarium: 
Tue, 07/11/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Ryszard Czajka
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Jak intuicyjnie wyjaśnić zmiany kierunku spinu dla kamienia celtyckiego (Rattiebacka)

Data seminarium: 
Tue, 31/10/2017 - 11:00
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Stefan Rauch-Wojciechowski
Afiliacja: 
Department of Mathematics, Linköping University, Sweden

Dynamics of atoms in dissipativate enviroments

Data seminarium: 
Tue, 05/09/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Zbigniew Ficek
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Analityczne rozwiązania rozszerzonego równania Kortewega-de Vriesa

Data seminarium: 
Tue, 30/05/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Prof. dr hab. Piotr Rozmej
Afiliacja: 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Polynomially superintegrable surface metrics

Data seminarium: 
Tue, 23/05/2017 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr. hab. Vsevolod Shevchishin, prof. UWM
Afiliacja: 
Katedra Matematyki Stosowanej UWM, Olsztyn